PROMOTION OF PRE-SCHOOLER INTELLECTUAL AND WRITING SKILLS WITH DRAWING ACTIVITIES

Authors

  • Antra Randoha Riga Teacher Training and Educational Management Academy

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.762

Keywords:

drawing, intellectual skills, writing skills

Abstract

During the pre-school years, development of balance among intellect, emotions and will is of a great significance. Features forming in child – communication skills and abilities, self-esteem, and speech – cannot develop without intellectual progress. Child, yet not knowing intellect, is willing to be active, study and research, i.e., to challenge own mind, and that takes place trough activities engaging body, objects and physical activities. Psychomotor maturity is one of the indicators of pre-schooler’s development; at this age this phenomenon requires specific attention. It is precondition essential for acquisition of drawing and literacy skills – knowledge irreplaceable when accessing basic education. Drawing facilitates intellectual, emotional, and physical development of child (cognition, feelings, perception, thinking, imagination, will, and emotions).

References

Anspaks, J. (2004) Mākslas pedagoģija 1.daļa. Rīga: RaKa, 298 lpp.

Azarēviča, J., Mickēviča, S., Miļča, K., Plociņa, L., Zabarovskis, S. (2011) Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.–9. klasē. Jelgavas tipogrāfija, 104 lpp.

Baumane, A. (1992) Vingrinājumi un diktāti skaņu jaukšanas novēršanai. Rīga: Zvaigzne.

Bierne, J. (2009) Eksistenciālais intelekts. // Skolotājs. Nr.5. 64. lpp.-71. lpp.

Fišers, R. (2005) Mācīsim bērniem domāt, Rīga: Raka, 325 lpp.

Frīdenberga, B. (2003) Vizuālā māksla pirmsskolā, Rīga: Raka, 104 lpp.

Gardner, H. (1993) Multiple intelligences: the theory and practice. USA: Basic Books, 352 p.

Gardner, H. (1999) Intelligence reframed: Multiple intelligence for 21 st Century. NY.: Basic Books, 304 p.

Geka, S. (2006) Konstruktīvie vingrinājumi matemātikā un rakstītmācīšanā bērniem no 5 gadu vecuma. Rīga: SIA Izglītības soļi, 102 lpp.

Hibnere ,V. (1998) Bērna vizuālā darbība, Rīga: Raka, 198 lpp.

Kalote, G. (1999) Bērnu zīmētprasmes īpatnības pirmsskolas vecumā. Pirmsskolas izglītība, Nr.1, 43. lpp.

Komarova, T. (1982) Kā mācīt bērnam zīmēt. Rīga: Zvaigzne

Lada-Grodzicka, A. (1995) Šesgadnieka ABC Rīga: Zvaigzne ABC, 64 lpp.

Peipiņa, S. (2002) Drukātie burti un ceļš uz rakstītprasmi. Pirmsskolas izglītība, Nr.1, 6.-7.lpp.

Piažē, Ž. (2002) Bērna intelektuālā attīstība. Pētergailis, 318 lpp.

Samusēviča, A. (2005) Intelekta attīstības pētījumi un iespējas. // Skolotājs, Nr.4

Students, J.A. (1998) Vispārīgā paidogōģija I daļa, Rīga: Raka, 330 lpp.

Downloads

Published

2015-07-24