ANALYSIS OF SELECTED AREAS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR CITIZENS

Authors

  • Alina Gil
  • Urszula Nowacka
  • Luis Ochoa Siguencia Jan Długosz University in Częstochowa

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.75

Keywords:

educational activity, lifelong learning, seniors education, social exclusion

Abstract

The aging of the society caused increased interest in problems of the elderly. This article presents the place of seniors in the educational space, defines the selected forms of their educational activity. Education counteracts social exclusion and sense of loneliness, provides access to the amenities of the modern world, allows the seniors to satisfy their need for self-accomplishment. Seniors thus face challenges they have never confronted before, while the age of transformation forces them to engage in continuous education, which becomes not only a duty, but also an obligation. Developing the expected forms of education of the elderly is one of the most vital tasks in the years to come.

References

1. Andrzejczak A., Edukacja osób starszych, http://www.edunews.pl/badania-idebaty/ badania/483 (retrieved on 18.01.2012).
2. Gębska-Kuczerowska A., (2002). Charakterystyka grupy osób w podeszłym wieku uczestniczących w badaniu zależności między aktywnością a stanem zdrowia [in:] Przegląd Epidemiologiczny, http://www.pzh.gov.pl/oldpage/przeglad_epimed/56- 3/563_10.pdf, (retrieved on 10.02.2012).
3. Homplewicz J., Gerontologia wyzwaniem dla pedagogiki XXI wieku, http://www.utwstrzelin.pl/?page_id=40, (retrieved on 20.02.2012).
4. Kamiński A., (1982). Funkcje pedagogiki społecznej, PWN Warszawa.
5. Synak B.(ed.), (2000). Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, as cited in K. Rejman, Znaczenie edukacji w procesie integracji społecznej osób w wieku senioralnym, http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/pdf_doc/9.pdf, (retrieved on 14.02.2012).
6. Szukalski P. (2008). Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, ISP Warsaw.
7. Wądołowska K. (study), (2010). Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Publication of the Polish Public Opinion Research Center, Warsaw.
8. http://www.edukacja.senior.pl/130,0,Nauka-jezykow-obcych-a-wiek,12699.html (retrieved on 12.02.2012).

Downloads

Published

2015-05-09