Aspects of personality’s value education in the life story of Jānis Mencis, Sr.

Authors

  • Elfrīda Krastiņa Daugavpils University (LV)
  • Elga Drelinga Daugavpils University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.745

Keywords:

personality, upbringing, value education, values

Abstract

In a democratic society humane personality is the highest value. That is as well the overall aim of upbringing. At different ages diverse priorities put themselves out. What are the contemporary priorities in value education and how to realise them? In order to find motive for the task of upbringing in school, we shall analyse the experience of previous generations. The aim of the article: to find out the cognitions in value education by the distinguished teacher Janis Mencis (1914-2011) that could prove useful to contemporary teachers in teaching to children love towards their motherland, its history and culture. As it is well known, the best means for upbringing is authority, inspiring model whom to resemble and love. Likewise contemporary teachers have the necessity to become educators whom children and teenagers would like to imitate. Personality of Janis Mencis (Sr.) is the paragon of several generations of whose experience we can learn.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aizsila, A. (2012). Skolotāja personība Latvijā vēstures kontekstā. Referāts konferencē „Pedagoga personība Latvijas sabiedrībā”, PDF.

Austruma, S. (2012). Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā. Promocijas darbs, LU.

Bela-Krūmiņa, B. (2004). Dzīvesstāsti, kā sociāli vēstījumi. Promocijas darba kopsavilkums LU.

Beļickis, I. (2000).Vērtīborientēta mācību stunda. Rīga:RaKa

Desmitniece, K. (2004). Meistars, saruna ar J.Menci. Laikmets un personība. 5.sēj. Rīga: RaKa, 372.-378.

Dobelis, K. (2004). Augstas klases matemātiķis. Laikmets un personība. 5.sēj. Rīga: RaKa, 349.-355.

Fulans, M. (1999). Pārmaiņu spēki. Rīga: Zvaigzne ABC.

Gudjons, H. (2007). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.

Klimovičs, A. (2011). Menča skola(saruna ar J.Menci). Personiskā Latvija. Rīga: Dienas Grāmata, 520.-541.

Krastiņa, E. (1998).Jānis Mencis./Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940.gada līdz mūsu dienām. Rīga: Puse, Dizaina un drukas apgāds-105.-112.

Krūze, A. (2004). Matemātika un pedagoģija – J.Menča zinātniskās jomas. Laikmets un personība. 5.sēj. Rīga: RaKa, 331.-338.

Lasmane, S. (2012). Vērtību pieprasījums un piedāvājums mūsdienu Latvijā. Konferences materiāli „Vērtībizglītības perspektīvas Latvijas vispārējā izglītībā”, 2012.28.03. http//visc.gov.lv/, PDF.

Lēvalde, V.& Zebris, O. (2011). Uzdevumiem pat pārskaitīja vietas vagonā. Diena, 2011.02.03.

Madalāne, V. (2004). Skolotāju skolotājs no Liepajas. Diena, 2004.19.03. Pieejams http:// news.lv/Diena/2004/03/19/skolotāju-skolotājs-no-liepajas/

Medveckis, A. (2013). Biogrāfiskā pieeja pedagoģiskajos pētījumos: no dzīvesstāsta līdz monogrāfijai. Sabiedrība.Integrācija. Izglītība. Starptautiska zinātniska konference, Rēzekne, 2013.gada 24.-25.maijā.

Mencis, J. (1983). Viscildenākā misija. Skolotāju Avīze, 1983.28.12.

Mencis, J. (1995). Par pamatskolu domājot. Izglītība un Kultūra, 1995.21.12..

Mencis, J.(2000). Himnas teksts nav jāmaina. Diena, 2000.30.11. Pieejams http:// news.lv/Diena/2000/11/30/himnas-teksts-nav-jamaina/

Mencis, J. (2001). Vecs skolotājs lasa jaunos noteikumus. Izglītība un Kultūra, 2001.01.03.

Mencis, J. (2004). Atmiņu lauskas. Laikmets un personība. 5.sēj. Rīga: RaKa, 261.-322.

Miller, L.R. (2000). Researching Life Stories and Family Histories. GB: SAGE Publications.

Milts, A. (1996). Garīgās vērtības cilvēku dzīvesstāstos. LZA Vēstis A daļa 50. sēj.4/5, 143.-149.

Nolendorfs, V.(2004). Garais Mencis. Laikmets un personība. 5.sēj. Rīga: RaKa, 327.-330.

Ramāna, R. (2011). Atvadu vārdi J.Mencim. Latvijas Avīze. 2011.03.02. Pieejams http:// news.lv/Latvijas_Avize/2011/02/03/atvadu-vardi-janim-mencim/

Sebre, S. (2013). Vērtībizglītošanas prioritātes un vērtībapguves psiholoģiskais aspekts vispārizglītojošās skolas. Konferences materiāli „Kādai jābūt vērtībizglītībai Latvijā vispārizglītojošās skolās?” 2013.01.11.

Sika, A. (2004). Profesora J.Menča darbība izglītības laukā. Laikmets un personība. 5.sēj. Rīga: RaKa, 323.-326.

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē . Rīga: RaKa.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Krastiņa, E., & Drelinga, E. (2015). Aspects of personality’s value education in the life story of Jānis Mencis, Sr. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 553-561. https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.745