Moral Values of Early Adolescents: Conative Level

Authors

  • Snieguole Vaičekauskiene Lithuanian University of Education (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.441

Keywords:

attitudes, morality, school, teenager, values

Abstract

The most intensive education of moral values takes place in adolescence, and thus the family and school have to make big efforts for the internalization of moral values. The article reviews the opinions of teachers and parents of 5 – 6th grade pupils and analyses the conative (behaviour) level of moral attitudes among early adolescents. The survey showed that early adolescents are self-critical; they assess their moral behaviour stricter than the behaviour of their peers, whereas the teachers assess the moral behaviour of teenagers stricter than pupils or their parents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aramavičiūtė, V., Martišauskienė, E. (2014). Paauglių vertybių konfigūracija kaip dvasingumo paradigmos išraiška: teorinis ir empirinis aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, 32.

Arendt, H. (1995). Tarp praeities ir ateities. Vilnius: Aidai.

Astra L. (1993). Gyvenimo laikas. Vilnius: Pradai.

Bauman Z. (2007). Globalizacija: pasekmės žmogui. Vilnius: apostrofa.

Budreikaitė, A. (2014). Olimpinio ugdymo įtaka paauglių dorovinių vertybių raiškai. Tiltai, 62(1), 121-133.

Chambers O. (2011). Viskas Jo šlovei. Apmąstymai kiekvienai dienai. Vilnius: Abigailė.

Colombero, G. (2001). Vidinio išgijimo kelias. Vilnius: Katalikų pasaulis.

Donovan, P. (1998). School-based sexuality education: the issues and challenges. Family Planning Perspectives, 188-193.

Galkienė, A. (2011). Šiuolaikinio mokytojo vaizdinys. Pedagogika, (101), 82-90.

Girdzijauskas A. (2008). Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla. Klaipėdos universiteto leidykla

Havard A. (2014). Dora lyderystė. Asmenybės formavimo kelias. Katalikų pasaulio leidiniai.

Hattie J. (2014). Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas: kaip užtikrinti kuo didesnį poveikį mokymosi pasiekimams. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“.

Kaplan, H. B. (1980). Deviant behavior in the defense of self. New York: Academic Press.

Kaplan, H. B. (1986). Social psychology of self-referent behavior. New York: Plenum Press

Lerner, R. M.; Lerner, J. V.; Almerigi, J. B.; Theokas, Ch.; Phelps, E. et al. (2005). Positive Youth Development, Participation in Community Youth Development Programs, and Community Contributions of Fifth-Grade Adolescents: Findings From the First Wave Of the 4-H Study of Positive Youth Development. The Journal of Early Adolescence. 25 (1): 17–71.

Levi-Straussas (1994). Etika ir begalybė. Vilnius.

Lietuvių kalbos gramatika. (1997). Vilnius.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. http://www.lrv.lt/bylos/veikla/2030.pdf

Lileikienė, T. (2004). Būsimųjų pedagogų klubo veikla-atrankos ir saviatrankos forma. Pedagogika, (73), 15-24.

Maisonneuve, J. (1973). Introduction à la psychosociologie. Paris: PUF

Martin M. W. „Moral Creativity“. International Journal of Applied Philosophy, Volume 20, Issue 1, Spring 2006, p. 55-66.

Martišauskienė, E. (2011). Paauglių požiūris į dvasines vertybes: kaitos tendencijos. Acta Pedagogica Vilnensia, (27), 43-54.

Martišauskienė, E., Aramavičiūtė, V. (2009). Vertybės: švietimo strategijos ir realybė. Pedagogika, (95), 28-35.

Myers, D. G. (2000). Psichologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika

Rogers C. R. (2005). Apie tapimą asmeniu, Vilnius, Via Recta

Ruškus, J., Sujeta, I. (2011). Moksleivių vaikinų sąmoningumo ugdymas reflektuojant internetinę pornografiją. Acta Pedagogica Vilnensia, (26), 82-95.

Scott D. A. A Character Education Program: Moral Development, Self-Esteem and At-Risk Youth. http://repository.lib.ncsu.edu/ir/bitstream/1840.16/4535/1/etd.pdf

Silin, J. G. (1995). Sex, Death, and the Education of Children: Our Passion for Ignorance in the Age of AIDS. The Politics of Identity and Education Series. Teacher's College Press

Slee, P. T. (2002). Child, adolescent and family . Cambridge: Cambridge University Press.

Steiner R. (1996). Edocation for adolescents. Eight lectures given to the teachers of the Stuttgart Waldorf School, June 12–19, 1921. Anthropophic press. Žiūrėta per internetą:

Taylor Ch. (1996). Autentiškumo etika. Vilnius.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.

Urban, K. (2003). Towards a componential model of creativity. In D. Ambrose, L. M. Cohen, A. J. Tannenbaum (Eds.), Creative intelligence: Toward theoretic integration. Cresskill, NJ: Hampton Press. p. 81-112.

Virbalienė, A. (2006). Paauglių orumo ugdymasis, kaip moralinio brendimo sąlyga. Tiltai. (4), 121-132.

Žygaitienė, B. (2011). Būsimų technologijų mokytojų požiūrio į dorovines vertybes kaitos tendencijos. Pedagogika, (103), 15-22.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Vaičekauskiene, S. (2015). Moral Values of Early Adolescents: Conative Level. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 233-244. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.441