Current Socio-pedagogical Approaches in Deviant Behaviour Prevention

Andrejs Vilks

Abstract


The topicality of deviant behaviour prevention is related to the socio-economic crisis and its negative effects, which contribute expression increases of deflected social activities. Increase of poverty level determines the problem of public interest and the risk situation, which makes it necessary to improve the socio-pedagogical approach to deviant behaviorwarning. At the same time, social and pedagogical resources for constructive problem solving and deviant behaviour warning remainslimited. The increase of the efficiency of socio-educational activities is possible on the basis of relevant professional qualifications of employees, of the intervention of socio-educational impact (enhancing of the segment of activities).

Keywords


deviant behaviour; socio- pedagogical approaches; socio-economic crisis; prevention

Full Text:

PDF

References


Collins, D. (2012). Russian Scientists Reprogram Human DNA Using Words and Frequencies. Pieejams http://undergroundhealthreporter.com/dna-science-andreprograming-your-dna#ixzz2L9ExN2mS (skatīts 02.03.2013).

Ilustrētā svešvalodu vārdnīca (2005). Rīga, Avots, 600, 645 lpp.

Kopsavilkums (2013). Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013. - 2019. gadam kopsavilkums. Pieejams www.mk.gov.lv/doc/2005/IeMkops_100113.51.docx (skatīts 02.03.2013)

Labklājības ministrija (2012). Rezultāti no pašvaldību sociālo dienestu aptaujas par problēmām, šķēršļiem un nepieciešamām izmaiņām realizētajā sociālās palīdzības sistēmā (2012). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments sadarbībā ar

Baltijas psiholoģijas un menadžmenta augstskolu 2012. gada februāris - aprīlis . Pieejams http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/nod_inf_san_2012_6.pdf (skatīts 02.03.2013.).

Litvins,G.(2012). Sociāli atbildīga valsts un sabiedrība. Jurista vārds, Nr. 43.

Nodarbinātības valsts aģentūra (2013). Reģistrētā bezdarba līmenis janvāra beigās 10,9%. Bezdarbnieku skaita palielinājumam ir sezonāls raksturs. Pieejams http://www.nva.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=3049&from=0 (skatīts 02.03.2013.).

Revīzijas ziņojums (2011). Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība un ekonomiskums, apmaksājot ārstniecības pakalpojumus pēc noteikta tarifa (2011). Valsts kontroles revīzijas ziņojums. Pieejams http://www.lrvk.gov.lv/upload/Zin_VM_pak_28Nov2011.pdf(skatīts 02.03.2013).

Rūtenberga-Bērziņa, I. (2013). Pieaug dziļā nabadzībā dzīvojošo skaits. Pieejams http://la.lv/index2.php?option=com_content&view=article&id=371300:pieaugdzi-nabadzb-dzvojoo-skaits&layout=print&tmpl=component&Itemid=99

(skatīts 02.03.2013).

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (2012). Nepilngadīgo likumpārkāpēju uzvedības sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programma. Pieejams /http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/nepilngadigo_likumparkapeju_uzvedibas_socialas_palidzibas_un_socialas_korekcijas_programma/ (skatīts 02.03.2013).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.550

Refbacks

  • There are currently no refbacks.