Pedagogical Principles of Foreign Language Studies

Diāna Liepa, Ausma Špona

Abstract


Adult learners’ study process is affected by former life’s experiences: memories, various events, relations and former study habits etc. Adult learning that is based on adults‘ own initiative and responsibility have been defined in several ways: self-directed learning, self-planned studying, self-studying, independent studies, autonomous studying, autodidactics as well as open learning. Aim of the study: to propose pedagogical principles of foreign language studies. Materials and methods: analysis of scientific and methodological literature, modelling, observation, Methods of data processing and analysis: quantitative (data analysis by using the data processing software SPSS 17.0. In the Research results approve high necessity to optimise the study process taking into consideration the principles that were researched in adults’ learning and teaching.


Keywords


being well- organised; co-operation; individualisation; self-study; subject

Full Text:

PDF

References


Čehlova, Z., Grinpauks, Z. (2003). Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās. Rīga: RaKa, 114 lpp.

Gudjons, H. (2007). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 394 lpp.

Knowles, M., Holton, E., Swanson, R. (2005). The Adult Learners. USA: Elsevier Butterworth Heinemann, 378 p.

Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: Mācību apgāds NT, 102 lpp.

Lieģeniece, D. (2002). Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 44 lpp.

Rumpīte, D. Studentu autonomija kreatīvā speciālo nozaru angļu valodas apguvē/Mācību autonomija svešvalodu apguvē. Konferences materiāli, galv. red. prof. Kaltigina M. (1998) – Rīga: Vārti, 28.–33. lpp.

Students, J. (1930). Ievadījums audzināšanas mācībā: Programma – konspekts pašmācībai. – Rīga: CIS, 230 lpp.

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 209 lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.54

Refbacks

  • There are currently no refbacks.