OUTDOOR ACTIVITIES TO PROMOTE CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN

Daina Krauksta, Paula Rozenvalde, Kalvis Ciekurs

Abstract


The article analyzes the influence of outdoor activities to creative thinking in children of preschool age (5-6 years). In today's education already from pre-school age is not sufficient with traditional learning. At the same time the use of this knowledge must be developed for use in various life situations. This requires creative thinking - the creation of new ideas. Perschoolers imagination knows no boundaries and therefore must be used. Excellent confirmation gives the outdoor environment - nature and natural processes, changing weather conditions.Outdoor physical activities is a precondition for the acquisition of skills necessary for life, while creative thinking promotes the development of these skills in the further use of the various life-changing situations. The study analyzes the outdoor activities lesson content and their organization, and proven creative thinking of fostering positive trends in the experimental group compared to the children in the control group.

 


Keywords


creativity; imagination; outdoor activities

Full Text:

PDF

References


Alijevs, R. (1998). Skola radošo spēju veicināšanai. Rīga, RaKa.

Andrušaite, A., Langenfelde, M. (2010). Kas ir āra klase un kāda ir tās loma vides izglītībā? Pieejams: http://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_Ara_klase.pdf

Batņa, V.(2007). Rosinot bērna iekšējo pasauli. Rīga: RaKa.

Brice, B.(2013). Viss sākas ar rotaļu: metodiskie ieteikumi un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Rīga: RaKa.

Bula-Biteniece, I., Jansone, R., Piech, K.(2013). Bērns un sports pirmskolā. Rīga: RaKa.

Burceva, R.(2007). Vides loma izglītības satura apguvē. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. Zin. rakstu krājums. Rēzekne, 14. – 20. lpp.

Cone, T., Werner, P., Cone, S., Woods, A. (1998). Interdisciplinary teaching through physical education. Human Kinetics.

Dzintere, D., Stangaine, I.(2007). Rotaļa - bērna dzīves prasmju sekmētāja. Rīga: RaKa. Fišers R.(2005). Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa,325 lpp.

Freiberga, I.(2007). Bērns mācās izzināt pasauli. Rīga: SIA Izglītības soļi.

Golubina, V.(2007). Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga. 308 lpp.

Jansone, R., Krauksts, (2005). V. Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga: RaKa.

Karlovska, R. (2011). Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai: kustību aktivitātes. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kālis, E. Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģija: tests radošai domāšanai – attēlu veidošana. Iegūts no https://du.lv/files/000/011/482/KalisEmilspromocijas_darbs_save_(1).pdf

Kelly, P., Matthews, A. Foste,r C. Young and physically active: a blueprint for making physical activity appealing to youth. Project “Networking for Physical Activity”, which has received funding from the European Union in the framework of the EU Health Programme 2008-2013.2012.44 S Downloaded from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/175325/e96697.pdf

Krūmiņa, I. Paņem dabu aiz rokas. Āra aktivitātes pirmsskolā. Iegūts no http://www.izglitibakultura.lv/system/application/uploads/file/rokasgramata_panem_dabu_aiz_rokas.pdf

Lieģeniece, D.(2002). Vecākā pirmsskolēna identitāte un mijiedarbība ar pieaugušo. Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā. Zin. rakstu krājums. Liepāja: liePA,.61. – 68.

Neuman, J. (2004). Education and learning through outdoor actvities. Printed in the Czech Republic.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1409

Refbacks

  • There are currently no refbacks.