General education institution readiness of students with special needs into the mainstream realizing inclusive education policy

Mārīte Rozenfelde, Rita Orska, Aija Kondrova

Abstract


The article deals with the historical process of integration/inclusion of children with special needs into mainstream educational establishments in Latvia since 1998 when the pedagogical staff in Latvia was introduced the term “inclusive education” broader for the first time and there were offered practical recommendations for school and class work; afterwards some educational establishments started implementing inclusive education; the current situation regarding inclusion/integration of children with special needs in mainstream educational establishments is evaluated in the questionnaire provided to the heads of educational establishments. There are provided the data of the provided questionnaires regarding the readiness of mainstream schools in Latgale and Vidzeme regions and real situation in the integration of children with special needs.

Keywords


integration; inclusion; children with special needs

Full Text:

PDF

References


Boulbijs, Dž. (1998). Drošais pamats. Rīga: Apgāds ”Rasa ABC,” 198 lpp.

Dr. Tomass Hofzess. (2008). Ceļā uz iekļaujošo izglītību: kā tas ietekmē skolotāja izglītību. Žurnāls ,,Skolotājs’’. - Nr.6

Indriksone, E. (2004). Ceļš uz speciālo bērnudārzu. Žurnāls ,,Pirmsskolas izglītība” , 42.- 43.lpp.

Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: Raka,129 lpp.

North, M., McKeown, S. (2005). Meeting SEN in the Curriculum: ICT.D. Fulton publishers,136.

Pliners, J.,Buhvalovs, V. (2002). Skolas izglītojošā vide. Rīga: Izglītības soļi, 131 lpp.

Reigase, M. (2010). Ziņojums Invalīdu lietu nacionālajai padomei. Par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Par situāciju speciālajā izglītībā.

Rozenfelde, M. (2007). Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne: RA izdevniecība

Salīte, I.(2009).Ilgtspējīga izglītība demokrātijas un darbības pētījuma skatījumā. Žurnāls ,,Skolotājs” - Nr.1

Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa. Skolas saņems papildu finansējumu izglītības atbalsta pasākumu nodrošināšanai.http://www.easyget.lv/latvija-unpasaule/read/28979/

http://www.likumi.lv/doc.php?id=215948

http://www.aic.lv/rec/LV/leg_lv/LV_lik/izgl_lik.htm

www.visc.lv

www.likumi.lv
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.