NARRATIVE OF KURZEME IN MODERN CHILDREN’S NON-FICTION BOOKS BY LATVIAN AUTHORS

Authors

  • Sandra Okuņeva Daugavpils University, Liepaja University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7320

Keywords:

Kurzeme, Latvian children's literature, local color, narrative, non-fiction, regional studies

Abstract

The aim of the article is to characterize the peculiarities of regional literature in a specific type of children’s literature – non-fiction books. The research focuses on the analysis of the narrative of Kurzeme, the cultural and historical region of Latvia, in the books for children by four contemporary Latvian authors – Gundega Sēja, Vitauts Ļūdēns, Valdis Klišāns and Pēteris Blūms. Using the methodology of narrative and semiotic analysis, the research has identified the main trends in the representation of Kurzeme in the creation of content and story. In the books, the writers have included information about geography, the most important natural and cultural-historical objects, historical persons and events, the peculiarity of the language, as well as certain traditions. The formation of Kurzeme narrative is dominated by a dialogue between a child and an adult, with the adult playing the role of a wise companion, as well as the technique popular in travel literature – "story within a story". The study shows the need to continue academic discussions on identifying the most appropriate term for non-fiction books in the research of Latvian children’s literature and allows to conclude that non-fiction books about Latvia and Kurzeme written by contemporary Latvian authors can be considered as important revealers of regional color.

References

Ancītis, V. (1967) Baltā nora: īss pārskats par pēdējos gados izdotajām latviešu autoru grāmatām bērniem un jaunatnei. Rīga: Liesma.

Anderson, N. A. (2013) Elementary Children's Literature. Pearson; Second Custom Edition for St. Petersburg College.

Binders, T. (2015) Kur piedzimst vējš. Rīga: Valters un Rapa.

Blūms, P. (2008) Rīgas peles Ēdolē. Rīga: Datorzinību centrs.

Children’s literature. Encyclopedia Britannica. www.britannica.com. Retrieved from: https://www.britannica.com/art/childrens-literature#ref51235

Galda, L. & Cullinan, B. E. (2002) Cullinan and Galda's Literature and the Child. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

Genres: Children's Literature. Retrieved from: https://libguides.ashland.edu/childlitgen

Klišāns, V., (2010) Matīss meklē Latviju. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kofmans, Ž., P. (2011) Kurzeme … francūža acīm. Rīga: Zvaigzne ABC.

Ļūdēns, V. (2014) Sudraba kalējs, tērauda kalējs. Sarunas ar Laimiņu par seniem laikiem Latvijā. Rīga: Sprīdītis.

Mirzayeva, H., Karabayeva, S. & Kuziyeva, D. Specific Features Of Children’s Literature. Contemporary Scientific Resaerch: Current Issues, Achievements and Innovations. International Scientific and Current Research Conferences. 10.12.2020.

Osmanis, J. (1977) Saules akmens. Latviešu bērnu literatūras gadu gaita. Rīga: Liesma.

Radzobe, Z. (2008) Azartiski par vēsturi. Diena. 16.02.2008. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/pasaule/krievija/azartiski-par-vesturi-13386659

Sēja, G. (2013) Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties. Saistoši stāstiņi, interesanti fakti par Latviju un jautra spēle. Rīga: Zvaigzne ABC.

Sēja, G. (2007) Mana Latvija. Mana pirmā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Simsone, B. (2023) Zinātniskā fantastika. Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/2026-zin%C4%81tnisk%C4%81-fantastika

Snell, K. D. M. (1998) The regional novel: themes for interdisciplinary research. The Regional Novel in Britain and Ireland: 1800–1990. Cambridge University Press.

Stikāne, A. (1977) Latviešu bērnu literatūra. Rīga: Zvaigzne.

Tretjakova, S., Stikāne, I. & Zandere, I. (2006) Zirgs, kas naktī dzied. Bērnu literatūra Latvijā. Rīga: Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome.

Wilson, Ch., R. & Ferris, W. (1989) Regionalism and Local Color. Encyclopedia of Southern Culture. University of North Carolina Press, 1989. Retrieved from: https://docsouth.unc.edu/southlit/regionalism.html

Downloads

Published

2023-07-03