AGRARIAN REFORM AND CHANGES IN THE CULTURAL HERITAGE LANDSCAPE OF RURAL LATGALE IN 1920S AND 1930S

Authors

  • Vladislavs Malahovskis Rezekne Academy of Technologies, Latgale Culture and History Museum

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7112

Keywords:

agrarian reform, farmstead, landscape, Latgale, village

Abstract

In the 20th century, Latvia underwent several rapid rearrangements of social and economic system. One of them were the Latvian Agrarian Reform (1920–1937) due to the implementation of which also the Latgalian rural cultural heritage landscape changed. In Latgale, there were established farmsteads instead of compactly inhabited locations (villages, in Latvian – sādžas). The rural landscape of Latgale became similar to rural landscape in other regions of Latvia. The aim of the article is, studying the economic and social aspects of life in Latgalian villages, to find out the outcomes of dividing villages into farmsteads during the Latvian Agrarian Reform, their influence on changes in the Latgalian rural cultural heritage landscape.

References

Adams, R. E. (2018). Landscapes of post-history. No (Wall, E. & Waterman, T.) Landscape and Agency, 7–17. London and New York: Routledge.

Apeļs, M. (1932). Latgolās sātōs. Stōsti. Rēzekne: Latgalīšu Školot. Central. B-bas izdavums.

Bērziņš, O. (1958). Latviešu zemnieku māju architektura. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Bīlenšteins, A. (2001). Augšzemes ceļojuma piezīmes. Poļu Vidzeme (Krāslava, Volkenburga, Rozitene, Ludzene, Varklāni. No (Zeile, P.) Ai, māte Latgale: Atskati Latgales vēsturē un kultūrvēsturē, 383–413. Rīga: Annele.

Brežgo, B. (1954). Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas (1861–1914). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Briška, B. (1969). Latgaļu zemnīks un tō zeme symts godūs (1861–1961). Dzeive, 97, 3–18.

Dekters. (1970). Dorvas cīma ļaudis. Minhene: P/s Latgaļu izdevnīceiba.

Dosshe, R., Rogge, E., & Eetvelde, V. (2016). Detecting peopleʼs and landscapeʼs identity in a changing mountain landscape. An example from the northern Apennines. Landscape Research, 41(8), 935–948. DOI: 10.1080/01426397.2016.1187266

Grišāns, J. (1968). Pa atmiņu stygom. Minhene: P/s Latgaļu izdevnīceiba.

Karulis, K. (1992). Latviešu etimoloģijas vārdnīca (II). Rīga: Avots.

Latgales Kultūrvēstures muzejs (LKM), LgKM 21513. LKM, LgKM 23844.

Latvijas agrarā reforma. (1930). Rīga: Zemkopības ministrijas izdevums.

Latvijas agrarā reforma. (1938). Rīga: Zemkopības ministrijas izdevums.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LNA LVVA). Daugavpils apriņķa Līksnas pagasta Aužguļanu sādžas sadalīšana viensētās, 1679. f., 170. apr., 4., 23. l.

LNA LVVA. Zeltiņu sādžas zemes ierīcības lietas, 1679. f. 169. apr., 2103.–2105. l.

LNA LVVA. Ludzas apriņķa Ciblas pagasta Mazo Trukšanu sādžas zemes sadalīšana viensētās, 1679. f., 169. apr., 997. l.

LNA LVVA. Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Buzdu sādžas sadalīšanas projekts, 43.f., 1.apr., 203. l.

Lōcs-Vaideāns, V. (1997). Myuža dīnas (I). Rēzekne: Latgolas kulturas centra izdevnīceiba.

Maldups, A. & Salnais, V. (sast., 1932). Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā. Lauksaimniecību ēkas. Rīga: Valsts Statistikas pārvalde.

Mednis, A. (1924). Agrarais jautajums un zemes reformas Latvijā. Rīga: Latvju kultura.

Melluma, A. (1994). Metamorphoses of Latvian Landscapes during Fifty Years of Soviet Rule. Geo Journal, 33, 55–62.

Puisāns, T. (1988). Latgale. Vēsturiskas skices. Toronto.

Stūre, I. (2004). Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Terentjeva, L. (1973). No Latgales lauku apmetņu vēstures. Arheoloģija un etnogrāfija X, 223–230. Rīga: Zinātne.

Trasuns, F. (1921). Padums zemnikim pi izišonas uz winsatom. Latgolas Wōrds, 18.

Zalāns, A. (sak., 1995). Prelāts Jānis Velkme (1876–1962). USA: North Aurora.

Downloads

Published

2023-07-03