LANGUAGE POLICY AND SCHOOL EDUCATION AS MAIN FACTORS OF UKRAINE STATE CREATION

Authors

  • Oleksandr Malykhin Institute of Pedagogy of National Academy of Educational Sciences of Ukraine (UA)
  • Nataliia Aristova Institute of Pedagogy of National Academy of Educational Sciences of Ukraine (UA)
  • Nataliia Dichek Institute of Pedagogy of National Academy of Educational Sciences of Ukraine (UA)
  • Maryna Zahorulko Institute of Pedagogy of National Academy of Educational Sciences of Ukraine (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7082

Keywords:

Educational Policy, general secondary school education, Language Policy, Ukraine, Ukrainian language

Abstract

The authors present their views on the formation of the Language Policy and the role of general secondary school education as important factors in the Ukraine state creation shortly before and in the first years of Ukraine’s independence. The main drivers of changes in the Language Policy of the Soviet government regarding the state of the Ukrainian language in the USSR are identified. These drivers of changes include (1) activities of nationally oriented public organisations, primarily Ukrainian writers, historians, human rights defenders, and the Ukrainian language admirers; (2) public desire to develop nationally oriented education, which forced the authorities to start implementing very specific measures, first of all – in the field of general secondary school education; (3) the gradual formation of a scientific and pedagogical basis for the versatile Ukrainisation and humanisation of education and upbringing of children and youth giving priority to their native language as a language of instruction; (4) the need to introduce measures for external and internal differentiation of general secondary school education;(5) the psychologisation of the educational process. Based on documentary sources, it is argued that general secondary school education played the role of an important factor in the Ukraine state creation which was facilitated by the specific measures developed by the Ministry of Education of Ukraine to implement the Ukrainian idea in school practice in the first years of independence. The novelty of the present research is that authors extrapolate the past educational experience to the current language situation in general secondary school education in Ukraine. Moreover, the authors represent the opinions of contemporary Ukrainian sociolinguists on the state Language Policy in the field of general secondary school education. The research proves that the strategic ideas laid down at the turn of the last decades of the last century regarding the Educational Policy of independent Ukraine in the field of general secondary school education played an important role in improving the position of the Ukrainian language and in shaping Ukrainian self-identity among children and young people which explicitly and implicitly reinforced the key strategic idea – the idea of the Ukrainian State creation.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berezivska, L. D. (2018). Derzhavna osvitnia polityka shchodo dyferentsiatsii orhanizatsii y zmistu shkilnoi osvity v radianskii Ukraini. In N. Dichek (Hol. red.), Narysy z istorii rozvytku dyferentsiiovanoho pidkhodu do orhanizatsii navchannia v ukrainskii shkoli (kinets 30-kh – 80-ti rr. 20 st.) (26–85). Kyyiv: Ped. Dumka.

Danylenko, A. (2010). The Ukrainian Bible and the Valuev Circular of July 18, 1863. Acta Slavica Iaponica, 28, 1‒21.

Danylevska, O. M. (2018). Masove opytuvannya yak osnovnyj metod diahnostuvannya movnoyi sytuaciyi v ukrayinskij shkilnij osviti. Visnyk Kyyivskoho nacionalnoho linhvistychnoho universytetu, 21(1), 153–160.

Deshchynskyj, L. Ye. (2006). Nacionalno-vyzvolnyj rukh v Ukrayini u 1980-x rokakh XX stolitty. Visnyk Nacionalnoho universytetu “Lvivska politexnika”, 555, 3–12.

Dichek, N. P. (2020). Derzhavna movna polityka nezalezhnoyi Ukrayiny u vymiri shkilnoyi osvity: vid vytokiv do sohodennya. Visnyk Nacionalnoho Universitetu “Chernihivskyi Kolehium”, 11(167), 181–190.

Dichek, N. P. (2016). Shlyahy utverdzhennya v Ukrayini osobystisno oriyentovanoyi paradyhmy shilnoyi osvity: psyxoloho-pedahohichnyi aspekt. Osvitolohiya, 5, 140–146.

Pedahohichna presa. (1990). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 16. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1991a). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 6. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1991b). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 11. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1991c). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 14. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1992a). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 3. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1992b). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 4. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1993a). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 1. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1993b). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 11. Kyyiv.

Pedahohichna presa. (1993c). Informatsiinyi zbirnyk dlya osvityan. No. 14. Kyyiv.

Internet Encyclopedia of Ukraine. (2001). Ems Ukase. Retrieved from: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CE%5CM%5CEmsUkase.htm

Johnson, D. C. (2013). What is language policy? In: Language Policy. Research and Practice in Applied Linguistics. London: Palgrave Macmillan.

Kocherhan, M. (2008). Movna sytuaciya i movna polityka v Ukrayini. Svitohlyad, 2, 18–23.

Kuts, O. M. (2004). Movna polityka v derzhavotvorchykh procesakh Ukrayiny. Kharkiv: KHNU im. V. N. Karazina.

Lytvyn, V. (1994). Politychna arena Ukrayiny: Dijovi osoby ta vykonavci. Kyyiv: Abrys.

Masenko, L. (2004). Mova i suspilstvo. Postkolonialnyj vymir. Kyyiv: Vydavnychyj dim “KM Akademiya”.

Matsyuk, H. (2009). Prykladna sociolinhvistyka: pytannya movnoyi polityky. Lviv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka.

Ostrozkyi zamok. (2020). Tovarystvo ukrayinskoyi movy imeni Tarasa Shevchenka na Ostrozhchyni. Retrieved from: https://ostrohcastle.com.ua/tovarystvo-ukrayinskoyi-movy-imeni-tarasa-shevchenka-na-ostrozhchyni/

Popovych, N. (2011). Rozvytok movy yak viddzerkalennya vplyvovoyi roli derzhavy. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya, 2, 267–275.

Reyent, O. (2016). 140 rokiv Emskomu ukazu: u spryjnyatti suchasnykiv ta ocinkax istorykiv. Krayeznavstvo, 1/2, 157–164.

Remy, J. (2016). Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s. Toronto Buffalo London: University of Toronto Press.

Remy, J. (2007). The Valuev circular and censorship of Ukrainian publications in the Russian empire (1863-1876): intention and practice. Canadian Slavonic Papers, 49(1/2), 87–110.

Ruda, O. (2012). Movne pytannya yak obyekt manipulyatyvnyx stratehij u suchasnomu ukrayinskomu politychnomu dyskursi. Kyyiv: Instytut ukrayinskoyi movy NAN Ukrayiny.

Sokolova, S. O. (2019). Aktualni problemy suchasnoyi ukrayinskoyi sociolinhvistyky. Ukrayinska mova, 1, 36–42.

Sokolova, S. O., & Zalyznyak, H. M. (2018). Osoblyvosty suchasnoyi movnoyi sytuaciyi Ukrayiny u dzerkali sociolohiyi ta sociolinhvistyky. Ukrayinska mova, 2, 3–19.

Tkachenko, O. B. (2014). Ukrayinska mova: sohodennya yi istorychna perspektyva. Kyyiv: Naukova dumka.

Tkachuk, T. P. (2015) Rol movnoho seredovyshcha shkoly u formuvanni ukrayinsko-rosiyskoho bilinhvizmu. Naukovi zapysky, 137, 411–415.

Verkhovna Rada of Ukraine. (1990). Declaration of State Sovereignty of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12?lang=en#Text

Verkhovna Rada Ukrainy. (1989). Zakon Ukrayinskoyi Radyanskoyi Socialistychnoyi Respubliky “Pro movy v Ukrayinskij RSR”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8312-11#Text.

Verkhovna Rada Ukrainy. (1993). Pro Derzhavnu Natsionalnu Prohramu “Osvita” (“Ukraina XXI stolittya”). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text

Zvernennia komisii Verkhovnoi Rady Ukr. RSR (1990). Z pytan narodnoi osvity i nauky, z pytan kultury i dukhovnoho vidrodzhennia do batkiv. Osvita, 64 (4077), 1.

Zakon online. (1991). Zakon Ukrayinskoyi Radyanskoyi Sovetskoyi Sotsialistychnoyi Respubliky «Pro osvitu». Retrieved from: https://zakononline.com.ua/documents/show/155510___599910

Downloads

Published

2023-07-03

How to Cite

Malykhin, O., Aristova, N., Dichek, N., & Zahorulko, M. (2023). LANGUAGE POLICY AND SCHOOL EDUCATION AS MAIN FACTORS OF UKRAINE STATE CREATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 516-527. https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7082