THE LIFE QUALITY OF FAMILIES WITH A MEMBER WITH A MENTAL DISABILITY

Authors

  • Zdenka Kozakova Institute of Special Education Studies at Faculty of Education of Palacky University in Olomouc (CZ)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.704

Keywords:

family, mental disability, quality of life, questionnaire, standardized questionnaire SEIQoL

Abstract

This paper focuses on the quality of life of a family taking care of a mentally disabled member. In order to be able to provide families taking care of a disabled member with high-quality special-education care and support, it is at first necessary to learn about their needs in as complex a way as possible. This paper presents a selected summary of the results of a survey carried out by means of a questionnaire and a standardized questionnaire SEIQoL, in order to compare the quality of life of parents taking care of a mentally disabled child/children and the quality of life of parents taking care of a child/children without mental disability, and thus to ascertain those areas that would be desirable for further focus in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dušková, L., Svobodová, L. (2006). Co to je kvalita života. Dvořáková, Z. a kol. Svět práce a kvalita života: vliv změn světa práce na kvalitu života: výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, p. 18-21.

Dvořáková, Z., Dušková, L. (2006). Kvalita života a sociologie. Dvořáková, Z. et al. Svět práce a kvalita života: vliv změn světa práce na kvalitu života: výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, p. 23-24.

Kozáková, Z. (2013). Special Education of Persons with Mental Disabilities. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 117 p.

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 198 p.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál, 279 p.

Michalík, J. [online]. Děti se zdravotním postižením [19. 1. 2014]. Dostupné na World Wide Web: ˂http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim.shtml˃

Michalík, J., Valent, M. (2008). Výzkum stresujících a resilientních faktorů a tendencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. Titzl, B., et al. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a speciální praxi speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, y. 18, vol. 2, p. 149-169.

Prokešová, M. (2008). Volný čas z hlediska kvality života. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 68 p.

Vaďurová, H., Mühlpachr, P. (2005). Kvalita života: teoretická a metodologická východiska. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 143 p.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Kozakova, Z. (2015). THE LIFE QUALITY OF FAMILIES WITH A MEMBER WITH A MENTAL DISABILITY. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 55-64. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.704