INTERACTIONS BETWEEN PUPILS WITH SEVERE MULTIPLE DISABILITY AND TEACHERS

Authors

  • Jiří Kantor Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University (CZ)
  • Libuše Ludíková Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University (CZ)
  • Miluše Hutyrová Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University (CZ)
  • Pavel Svoboda Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University (CZ)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.701

Keywords:

communication, education, interaction, multiple disability

Abstract

The paper presents a study (mostly of a quality design) aimed at the teacher-pupil interaction performed at the Institute of Special Education Studies, Palacky University in Olomouc. The data was collected by semi-structured interviews, observation of the educational process and a questionnaire survey. Open, axial and selective coding as well as logic analysis of the responses was used for the data analyses. A synthesis of various data as well as various theoretical backgrounds led to the development of a model for the description of the relationship between the teacher and the pupil with severe mental, physical and communicational disability. The paper includes a description of the categories of this model and their process-based classification into inputs, course and outputs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allodi, M. (2008). Goals and values in school. In Social Psychology of Education. 2008 (13), pp. 207-235.

Bruscia, K. (1998). The Dynamics of Music Psychotherapy. (1st ed.). Gilsum: Barcelona Publishers.

Hrebeňárová, L. (2012). Vzdelávanie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím na Slovensku. In: Pančocha, K. et al. Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. (1st ed.). Brno: Masarykova univerzita.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. (1st ed.). Praha: Grada.

Kantor, J. – Urbanovská, E. (in press). Communication in Students with Severe Cerebral Palsy. In Journal of Exceptional People. 2014, 1 (4).

Michalík, J. et al. (2012) Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. (1st ed.)

Pesso, A. – Pesso-Boyden, D. – Vrtbovská, D. (2009). Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor. (1st ed.). Praha: Scan.

Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. (4st ed.). Praha: Portál.

Rogers, C. (2014). Způsob bytí. (4st ed.). Praha: Portál.

Strauss, A. – Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. (1st ed.). Boskovice: Albert.

Valenta, M. & Michalík, J. – Lečbych, M. (2012). Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. (1st ed.). Praha: Grada.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Kantor, J., Ludíková, L., Hutyrová, M., & Svoboda, P. (2015). INTERACTIONS BETWEEN PUPILS WITH SEVERE MULTIPLE DISABILITY AND TEACHERS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 44-54. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.701