THE ATTITUDE OF LITHUANIAN SCHOOL STUDENTS ( YOUNG BOYS AND TEENAGERS ) TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY AS A VALUE TO STAY HEALTHY

Authors

  • Vida Ivaskiene Lithuanian Sports University
  • Rimantas Minkevicius Mykolas Romeris University
  • Valentina Skyriene Lithuanian SportsUniversity, Mykolas Romeris University
  • Kestutis Smirnovas Sports club „Audra“ of Sakiai

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.697

Keywords:

attitude, boys and teenagers, healthy, physical activity, school students

Abstract

Goal of the study: identifying the attitude of students (young boys and teenagers) towards physical activity as a value to stay healthy, based on their age and place of residence. The scope of the study consisted of 99 seventh-grade students (45 of them originating from rural areas, 54 from towns and cities) and 96 tenth-grade students (44 of them originating from rural areas, 52 from towns and cities), a total of 195 school students, all of them young boys and teenagers from county N. The survey was conducted using a questionnaire constructed on a basis of questionnaire forms by I.J.Zuoziene (1998) and O.Batutis (2003). Conclusion. Regardless of their age and place of residence, Lithuanian school students (boys and teenagers) consider physical activity a value to stay healthy.

References

Adaškevičienė, E. (2003). Vaikų ir moksleivių kūno kultūros bei sveikatos ugdymo šiuolaikinės problemos. Klaipėda: KU.

Bagdonienė, L., Blauzdys, V. (2005). V–VI klasių mokinių intereso kūno kultūrai lygių kaita. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 4 (58), 3–9.

Balevičiūtė, R., Poteliūnienė, S. (2006). Mokinių sveikos gyvensenos žinių įgijimo ir fizinio aktyvumo skatinimas aktyvinamaisiais mokymosi metodais. Pedagogika: mokslo darbai, 81, 115-120.

Batutis, O. (2003). Moksleivių požiūris į fizinę saviugdą ir jo ugdymo galimybės mokykloje : daktaro disertacija. Kaunas: LKKA.

Baubinas, A., Vainauskas, S. (1998). Lietuvos moksleivių požiūris į kūno kultūrą ir savo sveikatą. Sporto mokslas, 2 (11), 65–69.

Blauzdys, V., Jasiūnas, M. (2000). 11–12 klasių miesto ir kaimo moksleivių požiūris į kūno kultūros pamokas. Sporto mokslas, 4, 57–62.

Blauzdys, V., Vilkas, A. (2007). Kūno kultūros žinių poveikis gimnazijos mokinių fiziniam parengtumui. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 1 (64), 10–15.

Cavill, N., Kahlmeler, S., Racioppi, F. (2006). Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen: World Health Organization.

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A. et al. (2004). Young People“s Health behaviour in School – aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: World Health Organization.

Emeljanovas, A., Volbekienė, V., Rutkauskaitė, R., Maciulevičienė, E., Sadzevičienė, R., Batutis, O., Skirtingų fizinio aktyvumo kategorijų paauglių su sveikata susijusio fizinio pajėgumo pokyčiai per vienus metus. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 2(77), p. 18-24.

Jankauskienė, R. (2007). Fizinis aktyvumas ir kūno kultas: problemos ir sprendimai. Fizinis aktyvumas ir sveikata [Elektroninis išteklius]: Lietuvos mokslinio-metodinio simpoziumo pranešimų medžiaga, Kaunas, 2007 m. spalio 11-12 d., 1-57

Kardelis, K., Kavaliauskas, S., Balzeris, V. (2001). Mokyklinė kūno kultūra: realijos ir perspektyvos. Monografija. Kaunas: LKKA.

Mota, J., Santos, M. P., Ribeiro, J. C. (2008). Differences in leisure-time activities according to level of physical activity in adolescents. Journal of Physical Activity & Health, 5 (2), 286-293.

Petronytė, G., Zaborskis, A. (2008). Paauglių laisvalaikio fizinio aktyvumo motyvai Visuomenės sveikata. Public health, 1(40), p. 31-36.

Sit, C.H.P., Lindner, K.J. (2005). Motivational orientations in youth sport participation:using achievement goal theory and reversal theory. Pers. Indiv. Differ., 38: 605- 18.

Šniras, Š., Malinauskas, R. (2006). Social skills training of sport-exercising schoolchildren. Mokslas ir edukaciniai procesai. Science and Processes of Education, 1 (2), 161–168.

Šukys, S., Jankauskienė, R. (2008). Mokinių sportavimo ir fizinio aktyvumo laisvalaikiu sąsajos su psichosocialiniais, elgesio ir mokyklos veiksniais. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 1(68), p. 92-99.

Šukys, S., Kardelis, K. (2001). Paauglių aktyvios fizinės veiklos ir vertybinių orientacijų sąsaja. Sporto mokslas, 4(26), 58-63.

Tilindienė, I., Valantinienė, I., Murauskaitė, D., Stupuris, T. (2010). Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savęs vertinimo lygio ir patyčių sąsaja. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 2 (77), 82–87.

Vizbaraitė, D., Petronytė, G. (2005). Paauglių fizinio aktyvumo kaitos analizė lyties ir sveikatos aspektu. Sporto mokslas, 2(40), 77-80.

Volbekienė, V., Griciūtė, A., Gaižauskienė, A. (2007). Lietuvos didžiųjų miestų 5-11 klasių moksleivių su sveikata susijęs fizinis aktyvumas. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 2(65), 71-77.

Zaborskis, A., Raskilas, A. (2011). Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai 1994–2010 metais. Visuomenės sveikata. Public health, Nr. 3(54), p. 78-86.

Zuozienė, I.J. (1998). Kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių įtaka moksleivių fiziniam aktyvumui : Daktaro disertacija. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija.

Mалозёмов, О.Ю. (2005). Мотивация физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся в контексте жизненных реалий. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 2, 17-22.

Downloads

Published

2015-07-24