INSTITUTIONAL EDUCATION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH RISKY BEHAVIOUR

Authors

  • Miluše Hutyrová Palacky University Olomouc (CZ)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.696

Keywords:

adolescent, behaviour, behavioural disorder, children, institucional education, problematic, risky behaviour

Abstract

In the Czech Republic, the model of life in schools for institutional education is structured. The main of focus of the article is to map diverse approaches of various professionals to the current process of transformation of Czech system of care of children at risk and to search for a feasible solution of the situation. The children are taken care of, in particular, from the material perspective since these schools’ level corresponds to the level of a middle-income family. The institution’s role ends upon the achievement of child’s adulthood or upon the completion of his/her education, and it is then solely up to the young individual to cope with life outside the institution on his/her own. A young individual leaving an institutional education facility should be able to manage various social skills, in particular, when it comes to activities relating to self-management and housekeeping.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gjuričová, J. (2008). Analýza efektivity fungování systému péče o ohrožené děti. Veřejná správa, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, č. 26-27.

Hort, V. a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha, Portál.

Jucovičová, D., Žáčková, H. (2010). Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha, Portál.

Labáth, V. (2001). Riziková mládež. Praha, Sociologické nakladatelství.

Liabo, K., Richardson, J. (2007). Conduct Disorder and Offending Behaviour in Young People. London, Jessica Kingsley Publishers.

Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha, Portál.

Matoušek, O., Kroftová, A. (2003). Mládež a delikvence. Praha, Portál.

Michalová, Z. (2007). Sonda do problematiky specifických poruch chování. Havlíčkův Brod, Tobiáš.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha, Grada Publishing.

O´Reilly, D. (2005). Conduct Disorder and behavioural Parent Training. London, Jessica Kingsley Publishers.

Paclt, I. a kol. (2007). Hyperkinetické poruchy a poruchy chování. Praha, Grada Publishing.

Hadj Moussová, Z. a kol. (2005). Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Richter, K., Hutyrová, M. a kol. (2012). Co s tím mám dělat. Olomouc, Magistrát Města Olomouce.

Říčan, P. a kol. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing.

Selikowitz, M. (2009). ADHD. Oxford, Oxford University Press.

Škoviera, A. (2007). Dilemata náhradní výchovy. Praha, Portál.

Večerka, K. (2009). Mládež v kriminologické perspektivě. Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Hutyrová, M. (2015). INSTITUTIONAL EDUCATION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH RISKY BEHAVIOUR. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 213-222. https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.696