METHODS OF UPBRINGING IN THE FAMILY AS AN AREA OF FORMING THE UPBRINGING AWARENESS OF PARENTS ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF PROFESSIONAL FOSTER FAMILIES IN SZCZECIN

Authors

  • Urszula Kazubowska University of Szczecin, Department of Humanities (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4983

Keywords:

parenting methods, rewardsparenting methods, rewards and punishments in the family, parental attitude, parenting styles, parental involvement, parents' upbringing awareness

Abstract

When implementing educational and socialization processes in the family, each parent uses specific educational methods. Methods of family upbringing are considered to be systematic ways of coexistence and coexistence of everyday life situations of the educator with the pupil in a direct or indirect context marked by family axiology. Family upbringing methods always have an awareness dimension. Family educational activity involves the use of various upbringing methods, selected appropriately for the adopted purpose of upbringing on the basis of a thorough knowledge of the child's mental development properties and in accordance with existing pedagogical knowledge. The aim of the research was to learn methods of parenting preferred in professional foster families in Szczecin. The canon of upbringing methods used by foster parents towards children entrusted to them was sought. The research consisted of three stages: theoretical and methodological conceptualization of research issues, pilot studies and actual research. The empirical material obtained was subjected to quantitative and qualitative analysis along with the desire to make a holistic diagnosis of the family. The upbringing methods most often chosen by foster parents include: the method of direct influence with its various implementation options (modeling, giving children educational tasks, persuasion). Equally often, foster parents used the method of adequate reward and punishment, a method of personal influence and a method of managing self-development (especially towards older children). Generally, the preferred methods of upbringing in professional foster families have a positive dimension and in a constructive way influence the optimal way of exercising upbringing and socialization interactions with children raised in family custody. Analyzing the results of research on the obtained data, the following regularity can be seen. The more positive upbringing methods are appropriate in professional foster families, the higher the level of involvement in family education processes saturated with axiology. What's more, the use of positive methods of education in a foster family directly contributes to raising their educational awareness and optimization of various activities towards children in the family.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.

Borecka-Biernat D. (2001), Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Cudak, H. (2001). Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej

Czerny, J. (1998). Zarys pedagogiki aksjologicznej. Katowice : "Śląsk"

Czerwińska- Jasiewicz, M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa : Difin

Frączak, Z., & Lulek B. (2010). Wybrane problemy pedagogiki rodziny. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Górnicka, B. (2015). Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej: wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Hansen, T. (2012). Parenthood and happiness: A reviev of folk theories versus empirical evidence. “Social Indicators Research”, 108(1), 29-64

Izdebska, J. (2003). Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej. Białystok : Trans Humana

Jarosz, E. (2017). Rodzicielstwo z biciem w tle : między oficjalnym zakazem a rzeczywistością kar fizycznych. w: Brągiel, J., Górnicka B. (red.). Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jundziłł, I. (1986). Nagrody i kary w wychowaniu. Warszawa : Nasza Księgarnia

Kazubowska, U. (2010). Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość. Teoria i praktyka. Toruń : Akapit

Kazubowska, U. (2017). Rodzina jako przestrzeń profesjonalnego i intuicyjnego wspierania rozwoju dziecka. w: Buława – Halasz, J. (red.). Wokół rozwoju dziecka. Szczecin: volumina.pl

Kazubowska, U. (2019). Values in the family – the specificity and transfer in the process of forming the identity of the child. Society. Integration. Education. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol3.3765

Konarzewski, K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2004). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls

Łobocki, M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Mariański, J. (2001). Kryzys moralny czy transformacja wartości ? : studium socjologiczne. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Opozda, D. ( 2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

Okoń, W. (1995). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Paszkiewicz, A. (2001). Technologia wychowania. Białystok : Trans Humana

Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając : ekologia problemów rodzinnych. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Schaffer, H.R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa : PWN

Sikora, D. (2010). Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum. Lublin: Wydawnictwo UMCS

von Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN

Wesołowska, P. (2019). Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła. Poznań: Wydawnictwo UAM

Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa : Wiedza Powszechna

Ziółkowska, A.M. (2005). Kary i nagrody. Psychologia w szkole, 2.

Published

2020-05-20

How to Cite

Kazubowska, U. (2020). METHODS OF UPBRINGING IN THE FAMILY AS AN AREA OF FORMING THE UPBRINGING AWARENESS OF PARENTS ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF PROFESSIONAL FOSTER FAMILIES IN SZCZECIN. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 254-267. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4983