FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF STUDENTS – FUTURE MUSIC TEACHERS AND MUSIC SUPERVISORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS

Authors

  • Vasyl Kovalchuk Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University (UA)
  • Tetiana Ageykina-Starchenko Communal Higher Education Institution "Vinnytsia Humanities Pedagogical College" (UA)
  • Natalia Chorna Communal Higher Education Institution "Vinnytsia Humanities Pedagogical College" (UA)
  • Svitlana Iskra Communal Higher Education Institution "Vinnytsia Humanities Pedagogical College" (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.4920

Keywords:

Emotional intelligence, future music teachers, musical emotions

Abstract

The reform of Ukrainian education has put forward new requirements for the training of teachers, in particular, future music teachers and music supervisors of preschool institutions. There was a need to revise traditional teaching methods, update the content of education and change emphasis in the educational process from cognitive to emotional. One of the factors affecting the professional training of a music teacher is emotional intelligence as integrated phenomenon that combines emotional and intellectual abilities into a single developing (dynamic) system, which gives the opportunity to distinguish cognitive-emotional, empathy-creative (artistic) and regulatory-behavioral components. The purpose of the article is the theoretical argumentation of the emotional intelligence concept and structure, the approbation results presentation of emotional intelligence formation methods by future music teachers and music supervisors of preschool institutions in the process of studying special music disciplines "Basic Special Instrument", "Voice Staging", "Choral Conducting". During the experimental research, which was conducted by students of the Preschool Education And Musical Art Faculty, various methods of diagnosing emotional intelligence were used, special methods and methods of its formation were created ("Self-knowledge", "Emotional infection", "Physical actions" methods; "What am I?", "Show your emotion", "Diary of emotions" techniques). It is proved that the implementation of the proposed methodological aspects into the educational process influences positive changes of this quality development, which, in turn, will ensure the successful adaptation of the future music teacher in his professional activity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andreeva, I. (2012). Azbuka emotsionalnogo intellekta. Peterburg: BHV.

Bar-On, R. (1997). Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual.Toronto: Multi-Health Systems,

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam books,.

Holopova, V. (2012). Muzyikalnyie emotsii: uchebnoe posobie dlya muzyikalnyih vuzov i vuzov iskusstv. Moskva: Alteks.

Ilin, E. (2001). Emotsii i chuvstva. Sankt Peterburg. Spb : Piter.

Karelin, A. (2006). Bolshaya entsiklopediya psihologicheskih testov. Moskva: Eksmo.

Lyusin, D. (2006). Novaya metodika dlya izmereniya emotsionalnogo intellekta: oprosnik EmIn. Psihologicheskaya diagnostika, 4, 3-22.

Lyusin, D. (2004). Sovremennyie predstavleniya ob emotsionalnom intellekte. In Sotsialnyiy intellekt: Teoriya, izmerenie, issledovaniya (29-38). Moskva: Institut psihologii RAN.

Martyinenko, S. (2010). Osnovyi diagnosticheskoy deyatelnosti uchitelya nachalnyih klassov. Uchebnoe posobie. Kiev. KU imeni Borisa Grinchenka.

Mayer J.D., Salovey P. (2005.) Emotional Intelligence. N.Y.

Padalka, G. (2008). PedagogIka mistetstva (TeorIya I metodika vikladannya mistetskih distsiplIn). KiYiv. OsvIta UkraYina.

Prosina, O. (2018). Rozvitok emotsIynogo Intelektu yak osnova formuvannya profesIynoYi kompetentnostI maybutnogo vchitelya muziki. GIrska shkola UkraYinskih Karpat, 18, 124–128.

Razhnikov, V. (2013). Postizhenie suschnosti esteticheskih emotsiy i hudozhestvennyih perezhivaniy (avtorskiy slovar i metodika ego primeneniya). Muzyikalnoe iskusstvo i obrazovanie, 4, 54-63.

Rakityanska, L. (2019). Obgruntuvannya strukturi emotsIynogo Intelektu vchitelya muzichnogo mistetstva. InovatsIyna pedagogIka, Tom 2, Vipusk 15,132-137. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-15-2-25.

Rappoport, S. (1968). Iskusstvo i emotsii. Moskva: Muzyika.

Shkolyar, L. (2001). Diagnostika razvitiya muzyikalnoy kulturyi shkolnikov. Dostupno: http://refdb.ru/look/1068219.html.

Stanislavskiy, K. (1954). Rabota aktYora nad soboy. Moskva: Iskusstvo.

Stukalenko, Z. (2018). DoslIdzhennya emotsIynogo Intelektu yak pokaznika stsenIchnoYi maysternostI maybutnogo vchitelya muzichnogo mistetstva. NaukovI zapiski. SerIya: PedagogIchnI nauki, 170,175-179.

Teplov, B. (1998). Psihologiya i psihofiziologiya individualnyih razlichiy : izbrannyie trudyi. Moskva. Voronezh. NPO MODEK.

Vyigotskiy, L. (2012). Ucheniya ob emotsiyah. Moskva: Kniga po trebovaniyu.

Downloads

Published

2020-05-20

How to Cite

Kovalchuk, V., Ageykina-Starchenko, T., Chorna, N., & Iskra, S. (2020). FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF STUDENTS – FUTURE MUSIC TEACHERS AND MUSIC SUPERVISORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 454-464. https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.4920