FORMATION OF STUDENTS’ INFORMATION COMPETENCE WHEN STUDYING PHYSICS BY COMPUTER SIMULATION

Authors

  • Anatolii Silveistr Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (UA)
  • Mykola Mokliuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine (UA)
  • Taras Kolomiiets Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4878

Keywords:

educational process, competence approach, competence, information competence, computer simulation, Physics training

Abstract

The article describes the expediency for students to acquire the skills to use software tools, the use of which gives the opportunity to form their information competence, to implement pedagogical methods of individualization and differentiation of their educational activities. The aim of the paper is to show the expediency and necessity of using the elements of computer simulation while learning Physics as a basis for the formation of information competence of the student. The main research methods were aimed at establishing the level of information competence of students using the elements of computer simulation in Physics lessons. The approach to the use of computer simulation elements in Physics lessons is considered, in particular, when studying the section “Atomic nucleus. Nuclear Energy” in the 9th form of general secondary education institutions.

It has been found out that the study of Physics using the elements of computer simulation allows to increase the students’ interest in learning physical phenomena and processes, the level of mastering knowledge through the use of visual means of educational materials, to stimulate the development of cognitive activity and creative thinking, which in general will promote the formation of the information competence level in students. Based on the experimental study, it was found that the process of forming the students’ information competence using the elements of computer simulation has ensured the high achievements for the majority of students of the experimental class.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amadio, M. (2013). A rapid assessment of curricula for general education focusing on crosscurricular themes and generic competences or skills. Background paper for EFA Global Monitoring Report, 14.

Bajdenko, V.I. (2005). Kompetentnostny jpodhod k proektirovaniju gosudarstvennyh obrazovatel'nyh standartov vysshego professional'nogo obrazovanija (metodologicheskie i metodicheskie voprosy): metod. posobie. Issled.centr problem kachestva podgotovki specialistov. M.

Balovsyak, N.V. (2006). Formuvannya informacijnoyi kompetentnost imajbutn"oho ekonomista v processi profesijnoyi pidhotovky. dys. kand. ped. nauk: 13.00.04. Instytut pedahohiky i psyxolohiyi profesijnoyi osvity APN Ukrayiny. Kyyiv.

Bibik, N.M. (2004). Kompetentnisnyj pidxid: refleksyvnyj analiz zastosuvannya. Kompetentnisnyj pidxid u suchasnijosviti: svitovyj dosvid ta ukrayins"ki perspektyvy: Biblioteka z osvitn"oyi polityky. K.: «K.I.S.», 45–50.

Bolotov, V.A., & Serikov, V.V. (2004).Kompetentnosnaja model': otidei k obrazovatel'noj paradigme. Pedagogika, 10.9-14.

Butova, Ye. (2015). The “competence” and “competency” concepts in education management. Internationalisation in Higher Education: Management of Higher Education and Research, 3, 45-48.

Bykov, V.Y., & Ovcharuk, O.V. ta inshi. (2017). Ocinyuvannya informacijno-komunikacijnoyi kompetentnosti uchniv ta pedahohiv v umovaxyevrointehracijnyx procesiv v osviti: posibnyk. K.: Pedahohichna dumka.

Cifrovye navyki i kompetencija, cifrovoe i onlajn obuchenie. Rekomendacii Evropejskogo fonda obrazovanija, Turin (2019). Retrieved from https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2019-08/dsc_and_dol_ru_0.pdf

Delor, Zh. (1996). Obrazovanie: sokrytoe sokrovishhe. UNESCO.

Derzhavnyj standart bazovoyi I povnoyizahal"noyi seredn"oyi osvity. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 r. № 1392. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-p .

Drohajcev, O.I. (2009). Teoretychni pytannya formuvannya informacijnoyi kompetentnosti. Molod’ I rynok, 8(55).140–142.

Efremova, N.F. (2012). Kompetencii v obrazovanii: formirovanie i ocenivanie. Moskva. Nacional'noe obrazovanie.

Fedorov, A.Je., Metelev, S.E., Solov'ev, A.A., & Shljakova, E.V. (2012). Kompetentnostnyj podhod v obrazovatel'nom processe. Monografija. Omsk: Izd-vo OOO «Omskblankizdat». 210.

Fullan, M., & Scott, G. (2014). New Pedagogies for Deep Learning Whitepaper: Education PLUS. Collaborative Impact SPC, Seattle, Washington. Retrieved from http://www.academia.edu/7999210/Education_Plus

Gordon, J., Arjomand, G., & Kearney, C. (2013). Key competence development in school education in Europe. Section 2. Key competences in policy. Retrieved from http://keyconet.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=947fdee6-6508-48dc-8056-8cea02223d1e&groupId=11028 .

Halash, G. (1996). Individual'nye kompetentnosti I zaprosyobshhestva. Kljuchevye kompetentnosti dlja Evropy: materialy simpoziuma. Strasburg. 280.

Hutmacher, W. (1997). Key competencies for Europe. Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a. Secondary Education for Europe Strsburg.

Hutorskij, A.V. (2003). Kljuchevye kompetencii kak component lichnostno orientirovannoj paradigm obrazovanija. Narodnoe obrazovanie, 2, 58-64.

Jurgena, I. (2001). Teachers mission and professional competence. Realising Educational Problems. Edited procedings of international conference, 193–200.

Kljuchevye kompetencii dljao buchenija v techenievsej zhizni. Rekomendacii parlamenta I soveta Evropyot 18 dekabrja 2006 g. o kljuchevyh kompetencijah obuchenija v techenie zhizni (2006/962/EC). Retrieved from http://adukatar.net/klyuchevy-e-kompetentsii-dlya-obucheniya-v-techenie-vsej-zhizni/

Koķe, T. (2000). Skolotāju izglītības kvalitātes kritēriji. Rīga. LU, PPI.

Liskovych, O.V. (2012). Formuvannya informacijnoyi kompetentnosti uchniv u procesi vykladannya elektyvnyx kursiv iz fizyky zasobamy informacijno-komunikacijnyx texnolohij. Informacijni texnolohiyi v osviti, 203-209.

Lokshyna, O. (2007). Rozvytok kompetentisnoho pidxodu v osviti Yevropejs"koho Soyuzu. Shlyaxosvity. 1, 16-21.

Martynova, D.V. (2017). Formirovanie informacionnoj kompetentnosti na urokah fiziki. Obrazovatel'naja sreda segodnja: teorija I praktika. Sbornikmaterialov III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 40-42.

Matvijchuk, A.V. (2015). Kompetentnostnyj podhod pri realizacii principa preemstvennosti obuchenija fizike v obshheobrazovatel'noj I vysshej tehnicheskoj shkole. Vysshajashkola, 16, 10-13.

Moklyuk, M.O., Moklyuk, O.O., & Lysyj, M.V. (2015). Vyvchennyaya vyshharadioaktyvnosti za dopomohoyuzasobiv komp’yuternoho modelyuvannya. Naukovizapysky. Seriya: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi I texnolohichnoyi osvity, Vypusk 8. Chastyna 2, 115-119.

Oliņa, Z. et al., (2018). Mācīšanās lietpratībai. Retrieved from https://www.siic.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/siic/Kolektiva_monografija/Macisanas_Lietpratibai.pdf .

Ovcharuk, O. (2004). Kompetentnisnyj pidxid u suchasnijosviti: svitovyjdosvid ta ukrayins"ki perspektyvy. Biblioteka z osvitn"oyi polityky. K.: “K.I.S.”.

Pometun, O.I. (2004). Teoriya ta praktyka poslidovnoyi realizaciyi kompetentnisnoho pidxodu v dosvidi zarubizhnyx krayin. Kompetentnisnyj pidxid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrayins"ki perspektyvy, 15-25.

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost' v sovremennom obshhestve: vyjavlenie, razvitie I realizacija: [per. s angl.]. M.: Kogito-Centr. 396.

Sakunova, G.V., & Moroz, І.O. (2018). Formuvannja іnformacіjno-cifrovoї kompetentnostі uchnіv z fіziki cherez prizmu STEM-osvіti. Fіziko-matematichna osvіta, 1(15).285-289.

Selevko, G. (2004). Kompetentnosti I ih klassifikacija. Narodnoe obrazovanie, 4, 138-144.

Sharipov, F.V. (2010). Professional'naja kompetentnost' prepodavatelja vuza. Vysshee obrazovanie segodnja, 1, 72–77.

Shishov, S.E. (1999). Ponjatie kompetencii v kontekste kachestva obrazovanija. Standartyi monitoring v obrazovanii, 2, 27-30.

Soroko, N. (2015). Ocinyuvannya informacijno-komunikacijnoyi kompetentnosti uchniv zahal"no osvitnix navchal"nyx zakladiv (dosvid Latviyi, Lytvy ta Estoniyi). Naukovizapysky [Kirovohrads"koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Seriya: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi I texnolohichnoyi osvity, 7(3), 93-100.

Spirin, O.M. (2009). Informacijno-komunikacijni ta informatychni kompetentnosti yak komponenty systemy profesijno specializovanyx kompetentnostej vchytelya informatyky. Informacijni texnolohiyi I zasoby navchannya, 5(13). Retrieved from http://www.ime.edu-ua.net/em.html .

Trishina, S.V., & Hutorskoj, A.V. (2004).Informacionnaja kompetentnost' specialista v sisteme dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija. Internet-zhurnal «Jejdos», 2004, [Jelektronnyj resurs] . Retrieved from http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm .

Trubacheva, S.E. (2014). Rozvitok zagal'nona vchal'nih kompetentnostej u chnіv zasobami proektnoї tehnologії u formatіshkіl'nogo pіdruchnika. Problemi s uchasnogo pіdruchnika, 14, 754-760. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_88

Voskovskaja, A.S. & Karpova, T.A. (2015). Sushhnost' osnovnyh ponjatij kompetentnostno-orientirovannogo podhoda v obrazovanii. Innovacionnaja nauka, 10, 71-73.

Weinert, F.E., Rychen. D.S., & Salganik, L.H. (2001). Concept of competence: a conceptual clarification. Defining and selecting key competencies, 45–65.

Zakon Ukrayiny. Pro osvitu (zizminamy vid 6 chervnya 2019 roku № 2745-VIII). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html

Zakon Ukrayiny. Pro zahal"nu serednyu osvitu (2019). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990651.html

Zhuk, O.L. (2004). Kompetentnosnyj podhod v vysshem professional'nom obrazovanii. Adukacyja і vyhavanne, 12, 41-48

Zimnjaja, I.A. (2003). Kljuchevy ekompetencii – novaja paradigm rezul'tata obrazovanija. Vysshee obrazovanie segodnja, 5, 34-42.

Downloads

Published

2020-05-20

How to Cite

Silveistr, A., Mokliuk, M., & Kolomiiets, T. (2020). FORMATION OF STUDENTS’ INFORMATION COMPETENCE WHEN STUDYING PHYSICS BY COMPUTER SIMULATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 622-634. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4878