THE CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF HOME IN THE EXPERIENCES OF HOMELESS PEOPLE

Authors

  • Dovilė Smiciute Vytautas Magnus University (LT)
  • Roberta Motiečienė Vytautas Magnus University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4865

Keywords:

homelessness, homeless people, home, construction of the concept of home, experiences of homeless people

Abstract

This paper analyses the construction of the concept of home on the basis of subjective experiences of homeless people. Home as a social construct is revealed by analysing experiences of 5 homeless people. Based on the subjective experiences of homeless people, a qualitative research revealed that safe and private home is one of the main needs of people experiencing homelessness. The construction of home is based on past events and the experience of the reality of the past: the childhood home and created constructs of home, safety and independence as well as certain feelings and emotions. The participants of the research are people experiencing homelessness.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berger, P., & Luckmann, T. (1999). Socialinės tikrovės konstravimas. Pradai: Vilnius.

Brueckner, M., Green, M., & Saggers, S. (2011). The trappings of home: Young homeless people's transitions towards independent living. Housing studies, 26(1), 1-16

Cronley, C. (2010). Unraveling the Social Construction of homelessness. Journal of Human Behaviour in the Social Environment, 20(2), 319-333.

Evangelista, G.F. (2010). Poverty, homelessness and freedom: an approach from the capabilities theory. European Journal of Homelessness, 4.

Flick, U. (2014). An Introduction to Qualitative Research, 5th edition. Sage Publications: London.

Jonutytė, J. (2001). Namai: bereikšmė ir daugiaprasmė veiksmo erdvė. Žmogus ir žodis,

Kocai, E. (2012). Benamystė kaip socialinis psichologinis reiškinys: benamių savastis, vertybės, lūkesčiai

Kocai, E. (2017). Gatvės benamiųgyvensena: Vilniaus miesto „bastūnų“ kasdienio gyvenimo ypatumai. Socialinis ugdymas, 47(3).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, No.XIII-961, Vilnius;

LR Socialinių paslaugų katalogas, Valstybės žinios (Official Gazette), 20-04-2006, No. 43-1570.

Martinaitis, M. (2007). Namai–rojausdarželiomodelis. Žmogus ir gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga, 2007, 25-30.

McCarthy, L. (2018). (Re) conceptualising the boundaries between home and homelessness: the unheimlich. Housing Studies, 33(6), 960-985.

Respublikos, L. (2000). Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios(Official Gazette), (74-2262);

Sadauskas, J. (2008). Benamiai, kaip socialinės atskirties grupė. Socialinis darbas, 7(1), 127-136.

Snieškienė, D., & Dulinskienė, I. (2014). Homelessness in Lithuania: policy and research. European journal of homelessness, 2014, Vol. 8, No. 2, 211-230.

Somerville, P. (1992). Homelessness and the meaning of home: Rooflessness or rootlessness? International Journal of urban and regional Research, 16(4), 529-539.

Somerville, P. (1997). The social construction of home. Journal of architectural and planning research, 226-245.

Steward, B. (2000). Living space: the changing meaning of home. British Journal of Occupational Therapy, 63(3), 105-110.

Tamošaitis R., Daujotytė V., Šliogeris A., & Rubavičius V., (2008). Namai ir benamystė literatūroje. Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai”, No. 6. Internet Access: http://www.tekstai.lt/rss/492-2008-nr-6-birzelis/3397-namai-ir-benamyste-literaturoje,

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Nr. 68-2497;

Vosyliūtė, A. (2005). Visuomenės pakraščiųžmonės: praradimaiirviltysStraipsniųrinkinys. Vilnius: LSTC.

Vosyliūtė, A. (2015). Vargetos: ieškant gyvenimo sąlygų ir savęs. Socialinis darbas, 4(2), 33-41.

Published

2020-05-20

How to Cite

Smiciute, D., & Motiečienė, R. (2020). THE CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF HOME IN THE EXPERIENCES OF HOMELESS PEOPLE. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 339-354. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.4865