THE INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK MANAGEMENT MODEL AND THE DIFFUSION OF INFORMATION

Authors

  • Zofia Gródek-Szostak Cracow University of Economics (PL)
  • Danuta Kajrunajtys Cracow University of Economics (PL)
  • Luis Ochoa Siguencia The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice (PL)
  • Agnieszka Chęcińska-Kopiec The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3683

Keywords:

firm performance, information flow, business network, inter-organizational network

Abstract

Contemporary companies are looking for opportunities to stay in the market in the long run. They invest a great effort in this purpose and create logical concepts for joint business activities, which take the form of inter-organizational networks. The challenge is to manage such a defined whole, as well as to provide information for decision-making. To streamline management, it is necessary to organize and manage the information flow in the network. The purpose of this paper is to outline the authors' approach to the design of an information flow in an inter-organizational network that takes into account the requirements of network managers. The starting point is to develop a common vision of the networks business model. On this basis, the functionality of the information subsystem should be defined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Applegate, L.M. (2001). Emerging e-business models: lessons from the field. HBS No. 9-801-172. Harvard Business School, Boston.

Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J.R. (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43, 195-215.

Chrostowski, A., & Jemielniak, D. (2011). Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda Action Research w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Cupiał, M., Kobuszewski, M., Szeląg-Sikora, A., & Niemiec, M. (2015). Analysis of Mechanical Investment in Malopolska Province Using Index of Technological Modernization ITM. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 70-73.

Demil, B., & Lecocq, X. (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. Long Range Planning, 43, 227-246.

Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2003). Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator, Germany: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.

Gąsowska, M.K. (2014). System informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 68, nr kol.1905, Gliwice.

Kisielnicki, J. (2012). O synergii, czyli o nowym spojrzeniu na niektóre paradygmaty w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 21(4), Warszawa.

Klonowski, Z.J. (2004). Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PW.

Lachiewicz, S., & Zakrzewska – Bielawska, A. (2010), Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, W. Błaszczyk, I. Bednarska – Wnuk, P. Kuźbik (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 234, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 23- 43.

Macias, J. (2008). Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 8.

Mazurkiewicz A., & Frączek P. (2007). Globalizacja i regionalizacja gospodarki jako przesłanki konkurencyjności i modernizacji regionów [w:] Ekonómia digitálnej éry. Problematika, Východiská, Aspekty, Cezhraničný Výskumný Ústav, Economicka Faculta, Poprad.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). Business Models and their Elements. Position Paper for the International Workshop on Business Models, Lausanne, Switzerland.

Persson A., & Stirna J. (2014). Organizational Adoption of Enterprise Modeling Methods – Experience Based Recommendations. In: Frank U., Loucopoulos P., Pastor Ó., Petrounias I. (eds.). The Practice of Enterprise Modeling. PoEM 2014. Lecture Notes in Business Information Processing, 197. Springer, Berlin, Heidelberg.

Podobińska-Staniec, M, & Wilkosz, A. (2014). Kapitał intelektualny – wykorzystanie informacji i wiedzy w procesach logistycznych, [in:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1.Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Podolny, J.M., & Page, K.L. (1998). Network Forms of Organization. Annual Review of Sociology, 24, 57-76.

Ross, G. (2003). Principles of the Business Rule Approach. Addison-Wesley Information Technology Series.

Sasak, J. (2008). Model zarządzania przepływem informacji w urzędzie miasta In Gołuchowski, J., Frączkiewicz-Wronka, A. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.

Seddon, P. B., Lewis, & G. P. (2003). Strategy and Business Models: What's the Difference? 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, 10-13 July 2003, Adelaide, South Australia.

Sęk, T. (2001). Metody i narzędzia projektowania systemów zarządzania, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Tapscott, D., Ticoll, D., & Lowy, A. (2000). Digital capital: Harnessing the power of business webs. MA: Harvard Business School Press, Boston.

Wąsik, Z.S., & Kotulski, Z. A. (2002). Przepływ informacji w przedsiębiorstwie zarządzanym systemowo, [in:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, [ed.] L. Żurawski, Olsztyn.

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Gródek-Szostak, Z., Kajrunajtys, D., Ochoa Siguencia, L., & Chęcińska-Kopiec, A. (2019). THE INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK MANAGEMENT MODEL AND THE DIFFUSION OF INFORMATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6, 178-188. https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3683