TOURISM DEVELOPMENT CONDITIONS IN THE MUNICIPALITIES OF LITHUANIA

Authors

  • Ramutė Narkūnienė Utena University of Applied Sciences, Mykolas Romeris Universitety (LT)
  • Vladimiras Gražulis Mykolas Romeris Universitety (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3313

Keywords:

conditions, factors, municipality, tourism, tourism development

Abstract

The authors of the paper discuss the tourism development conditions in the municipalities of Lithuania. The scientific problem - tourism development trends have not been studied at the local, municipality level in Lithuania and tourism in districts developed without a clear and long-term development strategy and consistent implementation of the programme. The aim of the research is to explore tourism development conditions in the municipalities of Lithuania. Objectives of the research are to characterize the factors influencing the development of tourism; to perform an analysis of the main factors of tourism development in Lithuania; to define the major factors of tourism management in the municipalities of Lithuania. Tourism development issues were discussed; the results of the research (an analysis of scientific literature and questionnaire survey, an analysis of strategic documents) were performed. The factors, which influence tourism the most are the human and financial resources, tourism infrastructure, the variety of tourism services, the virtual environment, the image of a tourism destination/ awareness, management of the tourism destination, the quality of tourism services and events. Tourism development in the municipalities of Lithuania is influenced by such factors, as the development of the tourism planning and management system, an adequate competence of human resources, cooperation between the public and private sectors, planning and organization, the legal framework for tourism, tourism projects development and implementation, a tourism development strategy and research in the tourism development area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrulienė, R., Armaitienė, A., Povilanskas, R., Janulienė, R., & Dulskis, D. (2011). Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija. Vilnius. Available at: www.tourism.lt/.../Turizmo_potencialo_ivertinimo_studija_2012.doc, 2017-11-15.

Baležentis, A., & Žuromskaitė, B. (2012). Turizmo vadyba. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Bagdzevičienė, R., Navackaitė, L., & Miliukaitė, B. (2002). Kurortų plėtros koncepcijos teoriniai aspektai. Tarptautinės konferencijos „Regionų plėtra-2002“ medžiaga.

Bryson, J. (2004). Strategic Planning for Public and Non‐Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 3rd Edition. San Francisco: Jossey‐Bass.

Dapkus, R., & Gaižauskienė, E. (2009). Turizmo plėtros perspektyvos vietos savivaldos lygmeniu. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 3 (16). 60-72. ISSN 1648-9098.

Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). Tourism planning and policy. Brisbane: Wiley.

Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6 (5), 369-414.

Gražulis, V. (2008). Organizacijų strateginės pasirinktys. Ar mokame veikti? Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Go, F., & Govers, R. (2000). Integrated quality management for tourism destination: a Europen perspective on achieving competitiveness. Tourism management, 21, (1), 79-88.

Gunn, A. C. (2002). Tourism planning. Fourth edition. New York: Taylor and Francis Books, Inc.

Hall, С. М. (2007). Tourism and regional competitive ness. Advances in Tourism Research, 217—230.

Indriūnas, G. (2015). Turizmo planavimas (nota bene).

Korneičiuk, J., & Pipirienė, (2015) V. Šiuolaikinio turizmo tendencijos ir plėtra. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas - Lietuvos ateitis“ teminė konferencija „Verslas XXI amžiuje“.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (2015). Available at: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E2E67B1F2F/LOBmFTNYTh, 2017-11-15 .

Lietuvos turizmo rinkodaros 2016-2020 m. strategija. Available: www.tourism.lt/uploads/documents/VTD%20rinkodaros%20strategija.doc, 2017-11-15.

Ligeikienė, R. (2003). Turizmo plėtra ir valdymas. Daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas).

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencial, Perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium.

Nacionalinė turizmo plėtros 2014-2020 m. programa. Available at: https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=5a333640af3511e39b958c81fb177d0b, 2017-11-15

Pasaulio turizmo organizacija. Available at: www.unwto.org.

Paulauskienė, L. (2013). Turizmo valdymo tobulinimo perspektyvos Lietuvoje: nacionalinio ir savivaldybių lygmenų sąveika. Daktaro disertacija. Mykolo Romerio universitetas.)

Pliustienė, J. (2012). Turizmo strateginis planavimas ir kaimo turizmo sektoriaus plėtros galimybės. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 12.

Romikaitytė, R., & Kisieliauskas, J. (2012). Lietuvos turizmo sektoriaus plėtrai įtaką darantys veiksniai. Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Nr. (31). Research papers..

Rudzkienė, V. (2005). Socialinė statistika: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras.

Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2002). Tourism development. Concepts and issues. Cambrian printers Ltd.

Sudnickas, T. (2011). Strateginio valdymo problemos Lietuvos savivaldybėse. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 (22).

Turizmo statistika. Available at: http://www.tourism.lt. 2017-11-15

Vaitekūnas, S. & Povilanskas, R. (2011). Turizmo ir kelionių geografija. Vilnius: Mokslo ir technologijų leidybos centras.

Wöber, K. W. (2002). Benchmarking in Tourism and Hospitality Industries: the Selection of Benchmarking Partners.

Žičkutė, K. (2014). Ekologinio turizmo plėtra Lietuvoje. Socialiniai mokslai vadyba. Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1. (41), 59-64.

Žilinskas, V. J., & Skrodenienė, A. (2008). Turizmo plėtros valdymas regione. Available at: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/viewFile/595/621.

Žilinskas, V. J., & Petravičienė, L. (2007). Turizmo verslas: plėtros konceptualizacija ir tendencijos Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba, 12. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija.

Žuromskaitė, B. ir kiti. (2016). Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos. Vilnius: Registrų centras.

Dmitrijeva, T. E., & Šeniavskij, V. A. (2009). Региональная экономика, тема номера: Туризм. УДК 338. 467.6: 338.48 (470.13).

Downloads

Published

2018-05-25

How to Cite

Narkūnienė, R., & Gražulis, V. (2018). TOURISM DEVELOPMENT CONDITIONS IN THE MUNICIPALITIES OF LITHUANIA. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6, 379-390. https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3313