REGIONAL TOURISM BRAND – NEED OR NECESSITY IN THE ASPECT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISH MOUNTAIN RURAL AREAS

Authors

  • Marcin Hyski The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
  • Dorota Chudy-Hyski Jan Długosz University in Częstochowa<br />

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3235

Keywords:

brand, branded tourist product, mountain rural areas

Abstract

The paper discusses the issue of the regional tourism brand, which is a significant differentiator of the area in the market and gives the opportunity to include tourism in the model of socio-economic development of the region. The analysis of regional branded tourist products includes mountain rural areas of Poland. These areas are an example of a region with unfavourable farming conditions, which makes the competitive position of these areas in a much worse position than other rural areas in the country. Due to the difficulties in the sphere of social and economic life occurring in mountain rural areas, they require other alternative development incentives. Tourism can be one of these, but to make the development through tourism effective, attention must be focused on building a strong regional brand, which is the competitive strength of the area. Mountain rural areas have their own specific potential, which allows them to build regional branded tourist products easily distinctive from lowland rural areas. The aim of the paper is to indicate the importance of the region's tourism brand on the example of mountain rural areas of Poland, including its constituent elements. The paper uses a descriptive and qualitative analysis method that allowed to identify problems of mountain rural areas development and the role of tourism and in particular the tourism brand in the development of such areas. The analysis includes literature in the field of economic sciences, including economies of regions, economies of tourism, and territorial marketing. The paper covers the issues of development of mountain rural areas with an indication of their main socio-economic development problems. Then, against the background of the concept of the region in economic terms, mountain rural areas have been presented as a tourist region where tourism can be an important factor of development. The text also covers selected issues related to the creation of a regional tourism brand, and characterizes the regional tourism brand of mountain rural areas, together with their constituent elements.

Author Biographies

  • Marcin Hyski, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
    MARCIN HYSKI is a doctor of economic science. Professor at the Department of Sport and Tourism Management of The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland. In the scientific field he is interested in: risk management; financial management of local government; rural areas and their tourist use; infrastructure development. His e-mail address is: marcin.hyski@wp.pl
  • Dorota Chudy-Hyski, Jan Długosz University in Częstochowa<br />
    DOROTA CHUDY-HYSKI is a doctor habilitus of economic science. Professor at the Institute of Law, Administration and Management of Jan Długosz University in Częstochowa, Poland. In the scientific field she is interested in: rural areas as potential tourist areas, mountain areas, regional and local policy, infrastructure development, economic and social aspects of urban and regional development. Her e-mail address is: dorota-chudy@wp.pl

References

Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations (OJ L 160, 26.6.1999, p. 80).

Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny, uwarunkowania, finanse, procedury. Szczecin: Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Florek, M. (2017). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kupiec, L. (ed). (1999). Gospodarka przestrzenna, tom II, Ekonomika regionu. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kurek, W. (ed). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Majewski, J., Lane, B. (2003). Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Warszawa: Fundacja Edukacji dla Demokracji.

Panasiuk, A. (ed), (2006). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przewodnik. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). (2005). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dziennik Ustaw, 2004, 657, amended.

Stola, W. (2002). Górskie obszary wiejskie Polski. Wybrane zagadnienia. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 48, 59-66.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dziennik Ustaw, 2017, 1376, amended.

Downloads

Published

2018-05-25