THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE GMINA IN TOURISM POLICY IN POLAND

Authors

  • Marcin Hyski The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3148

Keywords:

gmina, tourism policy entities, tourism policy instruments

Abstract

The aim of the article is to indicate the role and importance of the gmina as a special institution of the Polish tourism system in shaping the local tourism policy of the area. The article presents the concept and objectives of tourism policy, and describes the various entities of tourism policy in Poland and their tasks. Against this background, the article captures the gmina's tasks in the sphere of tourism together with the instruments of tourism policy that are at its disposal. The article uses a descriptive and qualitative analysis method that allowed to identify the role of the gmina in the tourism system in Poland. The analysis includes literature in the field of economic sciences, based additionally on legal acts related to the discussed issue. As an institution of the tourism system, the gmina has the task of satisfying the needs of the local community and stimulating local development, thanks to which it plays an important role in shaping the local tourism policy. The gmina has a wide range of activities on the local tourist economy. It should be emphasized that this is not an individual task of the gmina, although there is no doubt that it has a wide range of opportunities to influence this sphere of social and economic life. Tourism policy should be undertaken and implemented in cooperation with private sector entities conducting tourist activity, but also entities from outside the tourism industry (so-called paratourism entities) and their organizations and associations. Tourism policy should also be implemented together with other local government units, the area of which is covered by an initiative in the field of tourism development, including also higher-level entities (such as poviats and voivodships), as well as with local and regional tourist organizations and other non-governmental organizations.

 

Author Biography

  • Marcin Hyski, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
    MARCIN HYSKI is a doctor of economic science. Professor at the Department of Sport and Tourism Management of The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland. In the scientific field he is interested in: risk management, financial management of local government, rural areas and their tourist use, infrastructure development. His e-mail address is: marcin.hyski@wp.pl

References

Alejziak, W. (1999). Programowanie turystyki na szczeblu lokalnym. In: Gospodarka turystyczna w regionie (pp. 9-19). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.

Alejziak, W. (2013). Systemy zarządzania turystyką. Retrieved from http://www.forumlot.pl/vademecum-lot/120-systemy-zarzadzania-turystyka/, date of the visit December 23, 2017.

Bem, A., Ucieklak-Jeż, P., & Siedlecki, R. (2017). The Spatial Differentiation of the Availability of Health Care in Polish Regions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 220, 12-20, DOI:10.1016/j.sbspro.2016.05.464.

BIP – Ministerstwo Sportu i Turystyki. (2008). Departament Turystyki. Retrieved from https://bip.msit.gov.pl/bip/departamenty-i-biura/informacje-o-departame/12,Departament-Turystyki.html, date of the visit December 23, 2017.

Borzyszkowski, J. (2011). Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Chudy-Hyski, D. (2009). Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski. Kraków: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Gaworecki, W. W. (2000). Miejsce turystyki w strategii i polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wspólnoty samorządowej. In M. Boruszczak (Ed.), Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Zbiór materiałów pokonferencyjnych (pp. 9-14). Sopot: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie.

Gordon, A. (2003). Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów. In A. Gordon (Ed.), Turystyka w gminie i powiecie (pp. 45-54). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.

Kurek, W. (Ed.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Majewska, J. (2012). Instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 191-208.

Meyer, B. (2010). Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, Ekonomiczne Problemy Usług, 52, 23-32. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Migdal, M. (2015). Poradnik współpracy JST – NGO sektora turystyki. Retrieved from http://www.zrot.pl/images/pliki/poradnik_JST_NGO/PORADNIK_wspolpraca_JST_NGO_sektora_turystyki_ZROT_FTR.pdf, date of the visit December 23, 2017.

Nawrot, Ł., & Zmyślony, P. (2004). Inwestor czy synergetyk: rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki. In G. Gałecki (Ed.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej (pp. 48-65). Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.

Panasiuk, A. (2009). Instrumenty polityki turystycznej w regionie. In A. Rapacz (Ed.), Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 50, 15-23.

Pawlusiński, R. (2005). Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.

Sztando, A. (1999). Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Samorząd Terytorialny, 7-8, 79-108.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Dziennik Ustaw, 2019, 156, amended.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dziennik Ustaw, 2017, 1056.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dziennik Ustaw, 2017, 1553.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dziennik Ustaw, 2015, 1393, amended.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dziennik Ustaw, 2015, 1515, amended.

Vaughan, D.R., Jolley, A., & Mehrer, P. (1999). Local authorities in England and Wales and the development of tourism Internet sites. Information Technology and Tourism, 2, 2, 115-129.

Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Downloads

Published

2018-05-25