HUMAN CAPITAL FORMATION USING BUSINESS SIMULATION MODELS

Authors

  • Solveiga Skunčikienė Siauliai university
  • Andrius Rakickas Siauliai University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2345

Keywords:

business simulation models, human capital, human capital formation

Abstract

The subject of the analysis in this paper is human capital formation at the individual level, applying business simulation models as a learning tool that meets requirements of the modern learning process that should include and link personal experience, encourage thinking, acquisition of new knowledge, formation of new experience and its application in analysing practical situations. The subject of the research paper: human capital formation using business simulation model. The aim of the research - to analyze the application possibilities of business simulation models for the human capital formation. To achieve the aim of the research the following tasks were set: to disclose the concept of business simulation model; to validate the applicability of business simulation models for human capital formation on the basis of empirical research. The subject of the analysis in this paper is human capital formation at the individual level, applying business simulation models as a learning tool that meets requirements of the modern learning process that should include and link personal experience, encourage thinking, acquisition of new knowledge, formation of new experience and its application in analysing practical situations. Research methods: analysis of scientific literature using operations of analysis and synthesis, comparison and systematization, questionnaire survey, and the following methods of statistical data analysis.

Author Biographies

  • Solveiga Skunčikienė, Siauliai university
    Doctor of Social Sciences. Assor. Prof. of Economics Department of Social Sciences, Humanities and Art Faculty at Šiauliai University. Senior Research Fellow of the Social Innovation Research Centre of  Research Institute at Šiauliai University. Research interests: Business simulation models, Eco­no­mic and so­cial deve­lop­ment of Lit­hu­a­nia, Innovation Economics.
  • Andrius Rakickas, Siauliai University
    Doctor of Social Sciences. Lecturer of Economics Department of Social Sciences, Humanities and Art Faculty at Šiauliai University. Junior Researcher of the Social Innovation Research Centre of  Research Institute at Šiauliai University. Research interests: Simulation models, The supply chain.

References

Bagdonas, E., Patašienė, I., & Skvernys, V. (2003). Kompiuteriniai verslo žaidimai – tiltas tarp žinių ir praktinės veiklos. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje: žurnalo „Tiltai“ priedas Nr. 13.

Baležentis, A. (2008). Inovatyviųjų mokymo formų ir metodų taikymo galimybės žmogiškųjų išteklių vadyboje. Viešoji politika ir administravimas (pp. 97-104). Vilnius: MRU, Nr. 26.

David, P. A., Lopez, J.G.G. (2001). Knowledge, Capabilities and Human Capital Formation in Economic Growth. Downloaded from: http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2001/01-13/twp01-13.pdf

Duke, R. D., & Kriz, W. C. (2014). Back to the future of gaming. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Ildiko, P.C. (2011). Analysis of Human Capital Among the Types of Higher Education Institutions Offering Economics Programs at ABC level. PhD thesis. University of West Hungary.

Klabbers, J. H. G. (2009). The magic circle: principles of gaming and simulation. Rotterdam: Sense publishers.

Patašienė, I., Rakickas, A., Skunčikienė, S., & Patašius, M. (2014). Increasing complexity of business simulations and games is expected in the future. Back to the future of gaming. W. Bertelsmann Verlag.

Potelienė, S., & Tamašauskienė, Z. (2014). Žmogiškojo kapitalo konceptualizacija: raida, samprata ir formavimas. Verslo sistemos ir ekonomika (pp. 89-106) Vilnius: MRU, Nr. 4 (online).

Poonnawata., W., & Lehmanna, P. (2014). A Framework of using DSS in Business Simulation Games Study Object: Business Intelligence and Corporate Performance Management Downloaded from: http://dss20conference.files.wordpress.com/2014/05/poonnawat.pdf

Skunčikienė, S., & Rakickas, A. (2006). Entrepreneurship education and training of the business games in the modern society. Riga International School of Economics & Business Administration (Riga, Latvia) / an International Scientific Conference The Next Decade Challenges For Business, Riga.

Skunčikienė, S. (2008). Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje. Daktaro disertacija. Kaunas: VDU leidykla.

Skunčikienė, S., Rakickas, & A., Patašienė, I. (2015). Socialinių-ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros (teorija ir praktika). Mokslo studija (pp. 75-104). Šiauliai: BMK leidykla.

Downloads

Published

2017-05-26