NON-FORMAL ADULT EDUCATION IN LITHUANIA

Authors

  • Irena Zemaitaityte Mykolas Romeris University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2338

Keywords:

non-formal adult education, adults, educational institutions, lifelong learning

Abstract

The article reviews the regulatory legal documents for non-formal adult education and lists the diversity of institutions providing non-formal adult education. Non-formal adult education forms a large part of a permanent education system and is an active factor in stimulating Lithuanian democracy growth; it empowers individuals and social groups to deal with social, economical and political problems by advanced critical thinking and assists adults in gaining diverse approaches to tolerance. A system of non-formal education consists of training institutions, voluntary organizations, culture and education institutions, commercial establishments and groups of mutual support. Media and modern information technologies play an important role in this system. Non-formal adult education through its complexities and structural diversity develops conceptual change and behavior of the individuals in the complicated and ever changing modern world.

Author Biography

  • Irena Zemaitaityte, Mykolas Romeris University
    Institute of Educational Science and Social Work

References

Baltoji knyga: profesinis rengimas (iki aukstojo universitetinio lygmens). (1999).Vilnius, SMM.

Dienys, V. (2002). O kur toliau? Savišvieta. Vilnius: LSŠA leidykla.

Education 2013. (2014). Vilnius: Statistics Lithuania.

Education 2014. (2015). Vilnius: Statistics Lithuania.

Formosa, M. (2012). Education and older adults at the University of the Third Age. Educational Gerontology, 38 (1): 1-13.

Jarvis, P. (1997). Besimokanti visuomenė – šiuolaikinio pasaulio reiškinys. Mokykla. Nr. 1–2.

Jarvis, P. (1996). The Public Recognition of Lifetime Learning. LlinE 1.

Juozaitis, A. & Vilimienė, R. (2000). Nevyriausybinės organizacijos: nuo aiškios strategijos link efektyvios veiklos. Vilnius: Danielius.

Lietuvos Respublikos švietimo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo pakeitimo. (2008). Valstybės žinios, Nr. 122-4647.

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas. (1998). Valstybes zinios, Nr. 66-1909

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas. (2014) Valstybes zinios. Nr. Nr. 10429

Lietuvos Respublikos Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. (2013). Valstybes zinios, Nr. 140-7095.

Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016 metų veiksmų planas. (2014). Valstybes zinios, Nr. 14016.

Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa. (2016). Valstybes zinios, Nr. 8676.

Lietuvos švietimo koncepcija. (1992). Vilnius: Leidybos centras.

Punziene, A., Dienys, V. (2003). Darbas ir mokymasis: darbo pasaulio ir švietimo sąveikos pobūdžio kaita. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 6: 38–51.

Tereseviciene, M. (1999). Populiarusis suaugusiuju Svietimas: individuali iniciatyva ar socialinis reiškinys? Socialine –psichologine adaptacija ir svietimo sistema. Kaunas: VDU.

Zuzeviciute, V. & Tereseviciene, M. (2008). Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės veiklos perspektyva. Kaunas: VDU.

Zemaitaitytė, I. (2010). Mokymasis visą gyvenimą: valstybės sėkmės perspektyvos.Regnum est:1990 m. Kovo 11 d. Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. (pp. 775-790). Vilnius: MRU

Zemaitaityte, I. (2007). Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje. Vilnius: MRU.

Downloads

Published

2017-05-26