FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN OPTIONAL STUDY COURSES AT LASE

Authors

  • Ludmila Malahova Latvian Academy of Sport Education
  • Iveta Boge Latvian Academy of Sport Education

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2267

Keywords:

foreign language, knowledge and skills, labour market, optional study courses

Abstract

Nowadays to be competitive in labor market foreign language knowledge and skills are essential. After graduation from LASE students start to work as coaches, sports managers or recreation specialists, and, speaking about their employability, in their jobs foreign language competence is very significant. The aim of the research is to determine the demand among students for optional foreign language study courses, which foreign languages are chosen and studied by the LASE students. In the research, optional foreign language study course examination protocols were analyzed for the last four years, which provide the best indicator of how many students not only chose but also actually completed optional foreign language study courses. The research shows that at LASE the optional study courses of foreign language learning are in great demand in sport science direction. LASE students are aware of advantages of foreign language knowledge and skills in labor market also in sport sector and show their wish to continue developing their foreign language competence while studying at LASE.

References

Bērziņa, A. (2014). Svešvalodas vairs nebūs tik svešas. Sestdiena, 5. Septembris 2014, 24.-26.lpp.

Berziņš, A. (2012). Par svešvalodām. Skatīts: https://www.vestnesis.lv/ta/id/243753

Coyne, D. (2008). Beyond 2010: European higher education and employment in the next decade. In Kelo M. (ed.) Beyond 2010 Priorities and challenges for higher education in the next decade (pp.119-131) Bonn: Lemmens GmbH (ACA Papers on International Cooperation in Education).

LBS (2014). Kā palīdzēt "Trīs zvaigznēm"? Kļūsti par brīvprātīgo Eiropas U16 čempionātā! Skatīts: http://basket.lv/29072014-ka_palidzet_tris_zvaigznem_klusti_par_bri

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. (2010). LR Saeima. Skatīts: http://www.providus.lv/article_files/2871/original/latvija2030_lv.pdf .

Melberga, I. (2016). Labs darbinieks ir tas, kurs runā svešvalodas. Piektdiena. 15.04.2016.

Šlesers, A. (2014). A. Šlesers uzskata, ka ar trīs valodu zināšanām var strādāt tikai veikalā. Skatīts: http://apollo.tvnet.lv/zinas/slesers-uzskata-ka-ar-tris-valodu-zinasanam-var-stradat-tikai-veikala/646009

Rimšāne, I. (2009). Influence of the Historical Context and Labour Market on the Education of Foreign Language Teachers, Izglītības vadība, LU raksti, 749. sēj., Rīga: Latvijas Universitāte, 154.-168.lpp.

Vankevič, I. (2010). The Main Skills and Competences of Multilingualism in the Context of the European Union.(pp 55-66) Limes, Vol.3 Issue 1, Retrieved from http://web.ebscohost.com

VISC (2015). Eksāmenu kārtotāju skaits no absolventu skaita vispārizglītojošajās skolās. Skatīts: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2015/dokumenti/!visi1_eks_nek.png

Downloads

Published

2017-05-26