HEALTH PROMOTION IN OLDER AGE GROUPS AS AN OBJECTIVE OF THE SENIOR POLICY: EUROPEAN CHALLENGES

Authors

  • Arkadiusz Marzec Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2260

Keywords:

activity, senior policy, health promotion, physical recreation, older adults, sport, ageing, health

Abstract

Successful ageing is understood to mean a satisfactory health status, high level of financial independence, firm family and social ties and opportunities for self-realization. The best form of health promotion among the elderly is to promote physical activity. Physical and recreational health-oriented activity and prevention of diseases helps improve physical endurance and strength, and increase muscle mass, flexibility and overall motor coordination. Adequate level of physical exercise at older age effectively prevents ageing processes and ensures maintaining good psychophysical fitness, thus stimulating social integration. The study presents selected forms of recreational forms of physical activity of older adults in local environments resulting from the needs of this group of people and initiatives of local self-governments to promote health.

References

Błędowski, P. i inni (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.

Dzięgielewska, M. (2006). Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości. W: Szatur-Jaworska, B. (red.) Podstawy gerontologii społecznej (s. 160). Warszawa: UW.

Erickson, K. L., Hillman, C. H. wsp. (2015). Aktywność fizyczna mózgu i poznanie, Current Opinion In Behavioreal Sciences, 4, 27-32.

Grabowska, G. (2009). Seniorzy w UE, www.zycie.senior.pl/1470,Seniorzy-w-Unii-Europejskiej,5406.html.

Henzel, M. (2014). Eksplozja stulatków w Polsce. Polityka, 24 czerwca.

http:/www.zycie.senior.pl/swiat-sie-starzeje-8211-nowe-statystyki-WHO

Karpuszenko, E. (2008). Sport i rekreacja w profilaktyce niedostosowania społecznego młodzieży. W: Kieszkowska, A. (red.) Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji (s. 272-282). Kielce: Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.

Kostka, J. (2015). Rola aktywności ruchowej w promocji zdrowia u osób starszych. http://zdrowie.ruch.pl/sece/serce.html.

Kramer, A. F., Erickson, K. L., wsp. (2006). Ćwiczenia, poznanie, a starzenie się mózgu. Journal of Appled Physiology, 101 (4), 1237/42.

Marzec, D. (2003). Prawa człowieka – podmiotowość – tolerancja jako najwyższe wartości. W: Siedlaczek-Szwed, A. (red.) Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (s. 60-62). Częstochowa: AJD.

Morgan, G. S., Gallacher, J., Bayer, A., Fisch, M., Ebrahim, S., Shlomo, Ben-Y (2012). Aktywność fizyczna w średnim wieku i demencji w późniejszym życiu. Wnioski z prospektywnego badania grupy mężczyzn. (https://en.wikipedia.org/wiki/Neurobiological effects of_physical_exercise).

Prognoza ludności na lata 2008 – 2035. Warszawa: GUS.

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014 -2020 „Częstochowa Seniorom”. Częstochowa 2014.

Strzelec, M. (2008). Potrzeby ludzi starszych i ich zaspokojenie w Polsce w opinii studentów. W: Kowalewski, J. T., Szukalski, P. (red.) Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych (s. 228). Łódź: Wyd. UŁ.

Szukalski, P. (2012). Aktywność zawodowa. W: Błędowski, P., Mossakowski, M., Więcek, A. (red.) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 15 i dalsze). Poznań: TerMedia.

Szarota, Z. (2000). Formy aktywności mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób starszych. W: Panek, A., Szarota, Z. (red.) Zrozumieć starość (s. 50). Kraków: Wyd. AP.

Szatur-Jaworska, B. (2012). Sytuacja rodzin i więzi rodzinne ludzi starszych i osób na przedpolu starości. W: Błędowski, P., Mossakowski, M., Więcek, A. (red.) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 422). Poznań: TerMedia.

www.opieka.senior.pl/84,0Senior-zastapi-Senior-Wigor,2530.html 2016.

www.senior.pl/tematy/unia+europejska 2016.

Założenia Długoterminowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020. Monitor Polski, 4 luty 2014, poz. 118.

Downloads

Published

2017-05-26