SOCIO-EDUCATIONAL CONTEXTS OF THE QUALITY OF LIFE OF SENIORS

Authors

  • Katarzyna Jagielska Pedagogical University of Cracow

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1460

Keywords:

ageing population, education, quality of life, seniors

Abstract

One of the most important phenomena of the changing world is aging of population. With the growing number of older people it is necessary to focus on this part of population. It is also important to allow seniors active participation in social life. The aging population provides us with many interesting materials for scientific consideration and one of them is the socio-educational contexts of the seniors' quality of life. The purpose of this study is to analyse the theoretical basis of quality of life of seniors and to highlight the relevant factors affecting the quality of life in relation to older people. In this paper it is shown how education can affect the quality of life of older people not only in terms of acquiring new knowledge, but also in the context of establishing social relations and social activation. The study focous on a theoretical study and an attempt to analyse the available data on the participation of Polish seniors in education.

 

References

Abrams, M. A. (1973). Subjective social indications. Social Trends, 4, 35-56.

Bowling, A. (1995). What things are important in people’s lives? A survey of the public’s judgements to inform scales of health related QOL. Social Science and Medicine, 41, 1447-1462.

Bowling, A. (2005). Aging well: Quality of life in old age. Maidenhead (UK): Open University Press.

Bowling, A., Seetai, S. Morris, R. & Ebrahim, S. (2002). Quality of life among older people with poor functioning. The influence of perceived control over life. Age and Ageing Advance, 36, 310-315.

Campbell, A. (1981). The Sense of Well-being in America. New York: McGraw Hill.

Central Statistical Office of Poland (GUS). (2015). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warszawa: GUS. Downloaded from http://www.opzz.org.pl/documents/1137115/0/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf

Chłoń-Domińczak, A. (Eds.). (2014). Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Warszawa: IBE. Downloaded from http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/196-raport-z-badania/portret-generacji-50-w-polsce-i-w-europie-wyniki-badania-zdrowia-starzenia-sie-i-przechodzenia-na-emeryture-w-europie-share/1060-portret-generacji-50-w-polsce-i-w-europie-wyniki-badania-zdrowia-starzenia-sie-i-przechodzenia-na-emeryture-w-europie-share.html

Czapiński, J. (1992). Psychologia szczęścia. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K., & Chabior, A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Kraków: Impuls.

Farquhar, M. (1995). Elderly people's definitions of quality of life. Social Science and Medicine, 41 (10), 1439-1446.

Fernández-Ballesteros, R. (1993). The construct of Quality of Life among the Elderly. In E. Beregi, I.A. Gergely, & K. Rajzi (Eds.), Recent Advances in Aging and Science (pp 1627-1630). Milano: Monduzzi Ed.

Fernández-Ballesteros, R. (1998). Quality of Life: Concept and Assessment. In J. G. Adair, D. Belanger & K. L. Dion (Eds.), Advances in Psychological Science. Vol.1 (pp. 387-706). East Sussex (UK): Psychology Press.

Kamiński, A. (1978). Studia i szkice pedagogiczne. Warszawa: PWN.

Lane, R. E. (1991). The market experience. Cambridge: Cambridge University Press.

Lane, R. E. (1996), Quality of Life and Quality of Persons: A New Role for Government? In A. Offer (Ed.), The Pursuit of the Quality of Life (pp. 256-294). New York: Oxford University Press.

Mandrzejewska-Smól, I. (2014), Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości. Przegląd Pedagogiczny, 2, 201-212.

McCall, S. (1975). Quality of life. Social Indicators Research, 2, 229-248.

Michalos, A. C. (1999). Reflections on twenty-five years of quality-of-life research, Feminist Economics, 5(2), 119-123.

Michalos, A. C., Hubley, A. M., Zumbo, B. D., & Hemingway, D. (2001). Health and other aspects of the quality of life of older people, Social Indicators Research, 54(3), 239-274.

Pikuła, N. (2014). Polimorficzność starości jako czynnik sprzyjający wykluczeniu. In L. Pytka, T. Zacharuk, & E. Jówko (Eds.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu (pp. 309-316). Siedlce: Wydawnictwo UPH.

Pikuła, N. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Implikacje do edukacji w starości. Kraków: Impuls.

Public Opinion Research Center (CBOS). (2012). Polacy wobec własnej starości). Warszawa: CBOS. Downloaded from http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_094_12.PDF

Rutkowska, L. (2013). Trwanie życia w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy.

Susułowska, M. (1986). Bilans życiowy ludzi starych. In I. Borsowa (Ed.) Encyklopedia seniora (pp. 97-102). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., & Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR.

Tobiasz-Adamczyk, B. (Ed.) (2009). Przemoc wobec osób starszych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trafiałek, E. (2003). Polska starość w dobie przemian. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Trusz, S. (2015). Aktywna starość i niemrawa młodość: zjawisko zagrożenia stereotypem a jakość funkcjonowania osób w podeszłym wieku, In K. Jagielska, A. Mirczak (Eds.), Starzejmy się w dobrym stylu (pp. 15 – 36). Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.

Veenhoven, R. (2000), The four qualities of Life. Ordering concepts and measures of good life. Journal of Happiness Studies, 1, 1-39.

Walker, A. (2005). A European Perspective on quality of life in old age. European Journal of Aging, 2, 2-13.

Wilk, T. (2007). Czas wolny w starości a jakość życia. In B. Juraś-Krawczyk (Ed.), Wybrane obszary badawcze andragogiki (pp.129-143). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

World Health Organization (WHO). (2002). Active Ageing. A Policy Framework. Geneva: World Health Organization. Downloaded from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL). (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, 41, 1403-1409.

Zgliczyński, W. (2012). Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, Studia BAS, 2(30), 129–150.

Downloads

Published

2016-05-26