PROJEKTS ERASMUS + KA2 NR.2017-1LT01-KA201-035234 "MEDIĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ"

Authors

  • Rita Orska Rezekne Academy of Technologies (LV)
  • Aija Vonoga Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2019.1.4214

Keywords:

conflict, education, mediation, method, seminar, training

Abstract

Mediation is one of the important topics in today's pedagogical science. The topicality of the project is based on educational development requirements. The main aim of the project is development of nonviolent communication skills in schools by implementing mediation system. The objectives of the project are the following: enhancing school educators' professional development through development of mediation training programme and organization of trainings; fostering pupils' conflict resolution skills through development of training programme and organization of training activities; raising awareness of mediation as effective method for nonviolent communication within school communities. Results of the project - teacher mediator preparation program; teaching material for the preparation of teacher mediators; pupil mediator preparation program; recommendations for introducing mediation in school.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bolis, J. (2007). Mediācija. Rīga: Juridiskā koledža.

Gorbāns, I. (2006). E-mācību vides MOODLE izmantošana pedagoģiskajā procesā. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=16456&chapterid=3191

Ivanova, I. (2011). Pieaugušo mācīšanās īpatnības. Pieejams https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/i_ivanova_pieauguso_macisanas_ipatnibas_31_08_11.pdf

Mārtinsone, K., Lāss, I. , Mihailovs, I., & Āboltiņa I. (2012.). Supervīzija, koučings un mentorings pieaugušo izglītībā. Rīga, RaKa.

Thanasoulas, D. (2003). What is Learner Autonomy and How Can it be Fostered? Pieejams www3.telus.net

Truskovska, Ž., & Ļubkina, V. (2016). Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā. Rēzekne: RTA.

Truskovskas Ž. red. (2018). Zinātniski metodisko rakstu krājums: Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze. Rēzekne, RTA.

Will, Hans-Dieter , & Ramdohr, Sven. (2015). Ievads mediācijai skolā. Rokasgrāmata.

Downloads

Published

23.05.2019

How to Cite

Orska, R., & Vonoga, A. (2019). PROJEKTS ERASMUS + KA2 NR.2017-1LT01-KA201-035234 "MEDIĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ". Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, 1, 102-108. https://doi.org/10.17770/er2019.1.4214