FEATURES OF THE USE OF ICT IN SPEECH THERAPY PRACTICE OF PRESCHOOL INSTITUTIONS

Anna Khilya, Alona Valeriiva Korol

Abstract


Today, an important part of work in a preschool institution is working with children with disabilities in the development of speech. Since the formation of speech skills in children at this age has a number of features and requires attention for further socialization and self-realization of the child.

That is why in the article we analyze the state of modern psychological and pedagogical research on the feasibility and prospects of using information and communication technologies in the practice of speech therapist, in particular, in preschool educational institutions. As part of a study conducted based on the work of speech therapists in a preschool institution and a private educational organization – a speech club, we established that information and communication technologies are able to provide computerisation and high efficiency of the process of the development and speech correction of children with speech impairments. Obstacles to the introduction of such technologies into the practice of speech therapy are identified and ways to overcome obstacles and difficulties in solving the problems of computerisation of the speech therapy process are presented.

We have proved the increase of effectiveness of the speech therapy process as a result of remote interaction of a speech therapist with teachers, parents and the public using ICT.

 


Keywords


information and communication technologies, preschool education, speech therapy

Full Text:

PDF

References


Bielienka, H., Derevianko, L., Kudykina, N. (2012). Vykorystannia wikitekhnolohii u suchasnomu doshkilnomu navchalnomu zakladi. VISNYK PSYKhOLOHII I PEDAHOHIKY, Zbirnyk nauk. prats / Pedahohichnyi instytut Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka, Instytut psykholohii i sotsialnoi pedahohiky. Vypusk 8, Kiev. Retrieved from http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_8.

Bykov, V. (2010). Suchasni zavdannia informatyzatsii osvity. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 1(15). Retrieved from https://doi.org/10.33407/itlt.v15i1.

Khilya, A. (2018). Nestandartni formy roboty yak zasib pidvyshchennia yakosti osvitnikh posluh ta efektyvnosti inkliuzyvnoi shkoly. Inkliuzyvna osvita yak indyvidualna traiektoriia osobystisnoho zrostannia dytyny z osoblyvymy osvitnimy potrebamy : zbirnyk materialiv II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu / redkol.: O. P. Demchenko, N. O. Komarivska, L. V. Liubchak, L. A. Prysiazhniuk. Vinnytsia: Merkiuri-Podillia, Vyp. 1, 154-158.

Kolosova, O., Hilya, A., Sarancha, I. (2019). Preparing of preschool teachers to working with children with special educational needs. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. III, 83-93. Retrieved from http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol3.3998.

Korol, A. (2016). Tekhnolohiia «Fidbek» yak zasib spivpratsi vchytelia-lohopeda z batkamy. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, №11, 51-58. Kyiv: MTsFER, Ukraina. Retrieved from http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3891.

Korol, A. (2017). Dystantsiino-interaktyvni formy roboty yak vyd prosvitnytskoi diialnosti vchytelia-lohopeda. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Korektsiina pedahohika i psykholohiia, Vypusk 8(2), 77-81. Kamianets-Podilskyi: PP Medobory-2006. Retrieved from http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3865.

Lazarenko, N., Khilya, A., Kolomiiets, A., (2017). Formuvannia v ditei z funktsionalnymy obmezhenniamy indyvidualnoi systemy znan sensozhyttievoho kharakteru zasobamy art-terapii. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy, Vyp.13,130-142.

Sadova, N. (2012). Vedemo personalnyi bloh. Vykhovatel–metodyst doshkilnoho zakladu, 2, 53-55.

Shyshkina, M. P., Spirin, O. M., & Zaporozhchenko, Y. G. (2012). Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ict-based tools quality estimation. Information Technologies and Learning Tools, 27(1). Retrieved from https://doi.org/10.33407/itlt.v27i1.632

Tsymbaliuk, O. (2013). Vykorystannia IKT u doshkilnykh navchalnykh zakladakh. Pedahohichnyi poshuk, 3, 36-41.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.