Notability and Topicality of Civic Education

Pāvels Jurs

Abstract


Analyzing the process of election in Latvia and the European Union it is obvious that the activity of electors is decreasing. Disloyalty towards authorities and executives is increasing, which may result in a crisis of democracy in the nearest future. To promote civic activity it is necessary to carry out the civic education in a more practical aspect because it is a base for making a social responsibility for the environment and social activities. Schools, the sources of mental development and the development of personality are crucial for the development of the country as well. By using professional experience and the theoretical and empirical methods of processing data, this article gives an overview of the activity of electors in Latvia and the European Union, identifies the practical aspects of the civic education in the stages of elementary and high school and gives practical suggestions for the developing of civic education through the stages of elementary and high school through the studying process and beyond it.

Keywords


Civic education; civic participation; education process; students; school; teacher; upbringing

Full Text:

PDF

References


Apine, I. (2001). Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. Rīga: Zvaigzne ABC 36 lpp.

Centre for European Policy Studies (2009). Lost Voters: Participation in EU elections and the case for compulsory voting. EU, 3 p.

Centrālā vēlēšanu komisija. Saeimas vēlēšanas. Pieejams http://web.cvk.lv/pub/public/27427.html (skatīts 13.01.2013.).

Centrālā vēlēšanu komisija. Pašvaldību vēlēšanas. Pieejams http://web.cvk.lv/pub/public/27484.html (skatīts 13.01.2013.).

Centrālā vēlēšanu komisija. Tautas nobalsošana. Pieejams http://web.cvk.lv/pub/public/27531.html (skatīts 13.01.2013.).

Čekse, I., Geske, A., Grīnfelds, A., Kangro, A. (2010). Skolēnu pilsoniskā izglītība Latvijā un pasaulē. Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2009 pirmie rezultāti. Rīga: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts, 11; 7 lpp.

European Commission (2006). Flash Eurobarometer 189a EU Communication and the citizens General Public. Hungary, 10; 39 – 40 p.

European Commission (2009). EU Strategy for Youth – Investing and Empowering. Brussels, 2 – 3 p

Falka, S. (2007). Pamatizglītības mācību priekšmeta „Sociālās zinības” programmas paraugs. Rīga: Izglītības satura un eksaminācijas centrs, 3 lpp.

Falka, S. (2008). Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Politika un tiesības” programmas paraugs. Rīga: Izglītības satura un eksaminācijas centrs, 5; 9 lpp.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija. (2011). Nacionālas identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012 – 2018). Rīga, 6; 12 lpp.

Latvijas Republikas Ministru kabinets (2012). Pieejams http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2012gads/06/200612-vk-01/ (skatīts 15.01.2013.).

Makarovs, V., Strode, I. (2011). Latvijas iedzīvotāju attieksme pret ES pilsonību un iespējas to mainīt. Rīga: Politikas centrs EuroCivitas, 5 lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.536

Refbacks

  • There are currently no refbacks.