METHODOLOGICAL REFLECTION ON THE HETEROCHRONIA IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF A HEALTH PRESERVING COMPETENCE OF A PHYSICAL EDUCATION TEACHER

Mykola Yevtuch, Vasyl Fedorets, Oksana Klochko

Abstract


The article presents the methodology of using knowledge about the phenomenon of heterochronia in pedagogy. The aim of the study is to improve the methodology of development of health-saving competence of Physical Education teacher in postgraduate education based on actualization and understanding of the phenomenon of heterochronia. The use of knowledge about the phenomenon of heterochronia is considered in the context of pedagogical anthropology and conducted within the framework of phenomenological, health-saving and anthropological approaches. Approaches used in the research are the following: competence, axiological, existential, transdisciplinary, etc. Due to the use of the phenomenon of heterochronia, the temporal phenomenology of a person is represented, as well as its non-linearity, processability. Knowledge of the phenomenon of heterochronia and its value interpretations is used in the pedagogical methodology of prevention of sudden cardiac death. The use of knowledge of heterochronia promotes the effective application of Physical Education teacher the knowledge of human morphophysiology in educational practices of health preservation and axiologicalization and humanization of the educational process. The results of the conducted study determine quite considerable prevalence of knowledge as well as value and health oriented understandings of heterochronia among the working Physical Education teachers in comparison with students mastering this profession.


Keywords


axiology; coach; early learning; health preserving competence; heterochronia; methodology; Pedagogy of health; Physical Education teacher; post-graduate education; prevention; sudden cardiac death

Full Text:

PDF

References


Ananev, B.G. (1980). Izbranye psihologicheskie trudy. Moskva: Pedagogika.

Anohin, P.K. (1968). Biologiya i nejrofiziologiya ulovnogo refleksa. Moskva: Medicina.

Anohin, P.K. (1998). Kibernetika funkcionalnyh sistem. Moskva: Medicina.

Berger, S., Whitstone, B.N., Frisbee, S.J., Miner, J.T., Dhala, A., Pirrallo,R.G., Utech, L.M., & Sachdeva, R.C. (2004). Cost-effectiveness of Project ADAM: a project to prevent sudden cardiac death in high school students. Pediatric Cardiology, 25(6), 660-67.

Bertalanffy, L.Von. (2009). General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller.

Binswanger, L. (1942). Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins. Zürich: Max Niehans Verlag.

Bollnow, O.F. (1971). Padagogik in anthropologischer Sicht. Tokyo: Tamagawa University Press.

DiFiori, J.P., Benjamin, H.J., Brenner, J., Gregory, A., Jayanthi, N., Landry, G.L., & Luke, A. (2014). Overuse injuries and burnout in youth sports: A position statement from the american medical society for sports medicine. Clinical Journal Of Sport Medicine, 24(1), 3-20.

Fedorets, V.M. (2011). Analiz ta aktualizatsiia vzaiemodii vikovykh, nervovykh i lokomotornykh determinant kardiolohichnoho zdorovia v konteksti formuvannia zdoroviazberihaiuchoho pidkhodu. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii, 12(3), 137-145.

Fedorets, V.M. (2017). Kontseptualizatsiia antropolohichnoi modeli zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti vchytelia fizychnoi kultury. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia «Pedahohichni nauky», 5(34), 137-178.

Fedorets, V.M., & Klochko, O.V. (2019). Rozvytok zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti vchytelia fizychnoi kultury na osnovi rozkryttia fenomenu zdorovia reprezentovanoho yak ekzystentsiia ta ontolohiia. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka, 3(159), 223-235.

Fuko, M. (2008). Tehnologii sebya. Territoriya budushogo, 2(65), 96-122.

Gottschalk, A.W., & Andrish, J.T. (2011). Epidemiology of sports injury in pediatric athletes. Sports Medicine And Arthroscopy Review, 19(1), 2-6.

Gusserl, E. (2004). Krizis evropejskih nauk i transcendentalnaya fenomenologiya. Sankt-Peterbrg: «Vladimir Dal».

Higgins, J., & Andino, A. (2013). Soccer and Sudden Cardiac Death in Young Competitive Athletes: A Review. Journal of Sports Medicine, 1-7. DOI: 10.1155/2013/ 967183.

Jeger, V. (1997). Pajdejya. Vospitanie antichnogo greka. Moskva: Greko-latin. kabinet Yu. A. Shichalina, 2.

Knyazeva, H. (2018). Biosemiotics: The Origins of an Interdisciplinary Movement. Voprosy Filosofii, 11, 86-98. DOI: 10.31857/s004287440001897-1.

Krivo, Y. A. (2018). Socionika, fiziologiya, kognitivistika, model' funkcional'nyh sistem cheloveka dlya primeneniya v psihologii. Chelovek, iskusstvo, vselennaya Izdatel'stvo: Avtonomnaya nekommercheskaya organizaciya dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya "Centr razvitiya cheloveka", (1), 90-102.

Levin, K. (2000). Teoriya polya v socialnyh naukah. Sankt-Peterburg: «Sensor».

Mamakina, I.A. (2013). Formirovanie kognitivnogo komponenta zdorovesberegayushej kompetentnosti studentov fakulteta fizicheskoj kultury vuza sredstvami sovremennyh obrazovatelnyh tehnologij: avtoreferat disertacii kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.08. Ulyanovsk: Ulyanovskij gosudarstvennyj universitet.

Maron, B.J., & Estes, N.A. (2010). Commotio cordis. The New England Journal Of Medicine, 362(10), 917-927.

Maturana, U., & Varela, F. (2001). Drevo poznaniya: biologicheskie korni chelovecheskogo ponimaniya. Moskva: Progress-Tradiciya.

Millikan, R.G. (1984). Language, Thought, and Other Biological Categories: New Foundations for Realism. Cambridge, MA: MIT Press.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2011). Kompaniya – sozdatel znaniya – Zarozhdenie i razvitie innovacij v yaponskih firmah. Moskva: Izdatelstvo: Olimp.

Nosov, N.A. (2000). Virtualnaya psihologiya. Moskva: Agraf.

Polani, M. (1985). Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoj filosofii. Moskva: Progress.

Powell, J. (2001). Cerebral concussions: causes, effects, and risks in sports. Journal of Athletic Training, 36(3), 307-311.

Raven, Dzh., Yarygin, O.N., & Korostelev, A.A. (2017). Kompetentologiya: ot prakseologii do sociokibernetiki. Azimut nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologiya, 6-1(18), 167-175.

Shvalev, V.N., Sosunov, A.A., & Guski G. (1992). Morfologichekskie osnovy innervacii serdca. Moskva: Nauka.

Steinvil, A., Chundadze, T., Zeltser, D., Rogowski, O., Halkin, A., Galily, Y., Perluk, H., & Viskin,S. (2011). Mandatory electrocardiographic screening of athletes to reduce their risk for sudden death proven fact or wishful thinking? Journal of the American College of Cardiology, 57(11), 1291-1296.

Ushinskij, K.D. (2005). Izbrannye trudy. V 4 kn. Kn. 3-4. Chelovek kak predmet vospitaniya. Opyt pedagogicheskoj antropologi. Moskva: Drofa.poznaniya: biologicheskie korni chelovecheskogo ponimaniya. Moskva: Progress-Tradiciya.

Van Camp, S.P., Bloor, C.M., Mueller, F.O., Cantu, R.C., & Olson, H.G. (1995). Nontraumatic sports death in high school and college athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 27(5), 641-647.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol2.4923

Refbacks

  • There are currently no refbacks.