TEACHERS’ AND SCHOOL HEADS’ POSITION ABOUT THE CHANGES AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP IN GENERAL EDUCATION SCHOOL

Aušrinė Gumuliauskienė, Asta Vaičiūnienė

Abstract


The article deals with the problems of the changes and prospects of the development of general education school heads’ and teachers’ leadership: the importance of school heads’ and teachers’ leadership for systemic change of the quality of school activity has been substantiated, the features of the relations between leadership and the changes in school culture and management have been highlighted, the essential tendencies of the expression of teachers’ leadership have been presented; referring to the results of the research school heads’ and teachers’ position about the changes and prospects of the development of leadership in school has been analysed, the essential factors stimulating and impeding the development of leadership in school have been substantiated.


Keywords


leadership of school heads and teachers; development of leadership; changes in the expression of leadership; prospects of the development of leadership

Full Text:

PDF

References


Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber T. J. (2009). Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions. The Annual Review of Psychology, 60, p. 421-449.

Balevičienė, S., Urbanovič, J. (2012). Kas yra gera mokykla? Švietimo problemos analizė. 2012, 3(67), P.1-12.

Beresnevičiūtė, V., Dagytė, V., Dapkus, G., Katiliūtė, E., & Savičiūtė, D. (2011). Longitudinis lyderystės raiškos švietime tyrimas. Vilnius: Mokyklų aprūpinimo centras. Retrieved from https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/438_LONGITUDINIS-LYDERYSTES-RAISKOS-SVIETIME-TYRIMAS.pdf.

Cibulskas, G. & Žydžiūnaitė, V. (2012). Lyderystės vystymosi mokykloje modelis. Vilnius: ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.

Formaliojo švietimo užtikrinimo sistemos koncepcija (2008). Retrieved from: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3BAC7260C20

Geros mokyklos koncepcija (2015). Retrieved from: http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2015/08/GM_koncepcija_11-121-V.V..pdf.

Gumuliauskienė, A. & Vaičiūnienė, A. (2015). Mokytojų lyderystės raiškos ir jos skatinimo ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje. Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822119X. Nr. 24 (1), p. 25-47.

Hallinger, P. (2012). Leadership for 21st Century Schools: From Instructional Leadership to Leadership for Learning. Retrieved from: .

Hargreaves, A. & Fink, D. (2008). Tvarioji lyderystė. Ar tam, ką kuriate, lemta išlikti? Versa/The Book, 2008.

Harris, A. (2010). Pasidalytoji lyderystė mokykloje. Ateities lyderių ugdymas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Jovaiša, L (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.

Laurinčiukienė, L. (2012). Kiek lyderystės surasta Lietuvos mokykloje? (2012). Švietimo problemos analizė. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 2012 m. liepa Nr.12 (76).

Kukla, A. (2000). Social Constructivism and the Philosophy of Science. New York: Routledge.

Lambert, L. (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Lietuva. Švietimo būklės apžvalga. Gera mokykla. (2018). Retrieved from: https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/579_8d85af5397fc169eb20eff01e5b0c7ea.pdf

Marzano R., Waters T., & McNulty B. A. (2011). Veiksminga mokyklų lyderystė. Nuo mokslinių tyrimų iki rezultatų. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. 1 priedas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V – 267.

Pont, B., Nusche D., & Moorman, H. (2011). Lyderystės tobulinimas mokykloje. 1 tomas: politika ir praktika. Vilnius: LR ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.

Seifert, E. H. & Vornberg, J. A. (2002). The New School Leader for the 21 Century: The Principal. Retrieved from: https://www.amazon.com/New-School-Leader-21st-Century/dp/0810843935.

Skarbalienė, A. (2015). Mokytojų lyderystė ir jos sąsajos su švietimo kokybe. Švietimo problemos analizė. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. 2015 m. gruodis, Nr. 16 (140). ISSN 822 – 4156.

Šiuolaikinės mokyklos valdymas (2015). Švietimo problemos analizė. 2015 m. sausis Nr. 2 (126) ISSN 1822 – 4156. Retrieved from: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/vlm_SPA-2015-sausis-Nr2-126.pdf

Urbanovič, J. (2011). Mokyklos autonomijos valdymo modelis: daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Retrieved from: .

Vaičekauskienė, S. (2017). Gera mokykla: vizija ir realybė. Švietimo problemos analizė. Vilnius: ŠMM, 2017 m. birželis Nr. 2 (158).

Valuckienė, J., Balčiūnas, S., Katiliūtė, E., Simonaitienė, B. & Stanikūnienė B. (2015). Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika . Retrieved from: https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/Lyderyste-mokymuisi_teorija-ir-praktika-mokyklos-kaitai.pdf

Žydžiūnaitė V. (2007). Tyrimo dizainas: struktūra ir strategijos. Kaunas: Technologija
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol2.3825

Refbacks

  • There are currently no refbacks.