THE PREPARATION OF POLISH SOCIAL WORKERS TO WORK WITH PERSON EXPERIENCING DOMESTIC VIOLENCE. EDUCATIONAL EXPERIENCES AND CHALLENGES

Joanna Małgorzata Łukasik, Norbert Gerard Pikuła, Katarzyna Agata Jagielska

Abstract


Today’s social worker has to face many new challenges that arise due to socio-economic and cultural changes. One of the extremely important and difficult areas of social workers' job is to work with people who are experiencing domestic violence. The aim of the following article is to show previous experience in the field of theoretical and practical social worker's training in work with people experiencing domestic violence and the difficulties arising because of the imperfections of the system (i.e. due to lack of appropriate diagnostic tools, intervention strategies and supporting institutions). To show the weaknesses of education, a secondary analysis of the data (including programs, study plans) was made and expert interviews with employees who undertake work with a person experiencing violence were conducted. The analysis allowed to propose a concept of social workers’ training in working with a person experiencing domestic violence (child, woman, elderly person), based on best practices, i.e. from Israel and Canada.

 


Keywords


education of social workers; work with victims of violence; domestic violence; new training programs

Full Text:

PDF

References


Band-Winterstein, T. (2015a). Health care provision for older persons: The interplay between ageism and elder neglect. Journal of Applied Gerontology, 34 (3), NP113-NP127. doi:10.1177/0733464812475308

Band-Winterstein, T. (2015b). Whose suffering is this? Narratives of adult children and parents in long-term abusive relationships. Journal of Family Violence, 30 (2), 123-133. doi:10.1007/s10896-014-9660-z.

Band-Winterstein T. & Eisikovits, Z. (2014). Intimate violence across the lifespan: Interpersonal, familial, and cross-generational perspectives. New York, NY: Springer.

Band-Winterstein, T., Eisikovits, Z. & Lowenstein, A. (2006). Elder abuse and neglect in Israel - A Qualitative study (A Research Report). Haifa, Israel: The center for Research and Study of Aging, University of Haifa and Eshel. (In Hebrew).

Band-Winterstein, T., Smeloy, Y. & Avieli H. (2014). Shared reality of the abusive and the vulnerable: The experience of aging for parents living with abusive adult children coping with mental disorder. International Psychogeriatrics, 26 (11), 1917-1927. doi:10.1017/S1041610214001495.

Bedyńska, S., Brzezicka, A., Korzeniowski, K., Radkiewicz, P. & Skarżyńska K. (2009). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, część I i II. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii. Downloaded from: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_spol.pdf and http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_prof.pdf

Comijs, H. C., Pot, A. M., Smit, J. H., Bouter, L. M. & Jonker, C. (1998). Elder Abuse in the Community: Prevalence and Consequences, Journal of the American Geriatrics Society, 7 (46), 885-888.

Freeman, M. (ed.). (2008). Domestic Violence. Aldershot, UK: Ashgate.

Halicka, M. (1995), Elder Abuse and Neglect in Poland. Journal Elder Abuse and Neglect, 6 (3- 4), 157- 169.

Halicka, M. & Halicki, J. (2010). (ed.). Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.

Hwalek, M.A. & Sengstock, M.C. (1986). Assesing the Probability of Abuse of the Eldery: Toward Development of a Clinical Screening Instrument, The Journal of Applied Gerontology, 5 (2), 153-173.

Jagielska, K., Łukasik, J. M. & Pikuła, N. G. (2015). Violence against the elderly. Challenges-Research-Action. Toronto: NovaPrinting.

Jagielska, K., Pikuła, N. G., Łukasik, J. M. & Kasprzak, M. (2016). Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1 (92), 7-17.

James, R. K. & Gulliland, B. E. (2013). Crisis Intervention Strategies. Brooks/Cole, Belmont, Canada.

Jaszczak-Kuźmińska, D. & Michalska, K. (2010). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Downloaded from: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/poradnik.pdf

Johnson, T. (1986). Clinical issues in the definitione of elder mistreatment. In: K.A. Pillemer,

R.S. Wolf (ed.). Elder Abuse: Conflict in the Family (pp. 167-196). MA: Auburn House,

Dover.

Kennedy, R. D. (2005), Elder Abuse and Neglect: The Experience, Knowledge, and Attitudes

of Primary Care Physicians, Family Medicine, 37, 484-485.

Korzeniowski, K. & Radkiewicz, P. (2015). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009-2015. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii. Downloaded from: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Przemoc%20w%20rodzinie/Przemoc%20w%20rodzinie%20nowe/2015/Przemoc_wobec_starszych__2015.pdf

Krzyszkowski J. (2013). Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego. Przegląd Socjologiczny, 2 (62), 9–31.

Lachs, M.S. & Pillemer, K. A. (2004). Elder abuse. The Lancet, 364 (9441), 1263–1272.

Lowenstein, A. (1995), Elder Abuse in a Forming Society: Izrael. Journal of Elder Abuse &

Neglect, 6(3-4), 81–100 .

Nerenberg, L. (2006). Communities respond to elder abuse. Journal of Gerontological Social

Work, 46(3/4), 5–33.

Pikuła N. (2013). Senior w przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo BORGIS.

Working Group on Elder Abuse (2002). Protecting Our Future. Dublin: Stationery Office.

Rudnicka-Drożak, E. (2006). Zjawisko przemocy wobec osób starszych jako forma zagrożenia

zdrowia. Konstrukcja narzędzia badawczego dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej. Lublin: Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego.

Sygit, E. & Ossowski, R. (2002). Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeć

i wykształcenie. Gerontologia Polska, 16 (3),163-168.

The Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse. (2002). Toronto - Geneva: World Health Organization (WHO). Downloaded from: http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_en.pdf

Tobiasz-Adamczyk, B. (ed.). (2009). Przemoc wobec osób starszych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Twardowska-Rajewska, J. & Rajewska-de Mezer, J. (2005). Nadużycia wobec seniorów w ich rodzinach. In: M. Bińczycka-Anholcer (ed.). Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego (pp. 446-458). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Van Bavel, M., Janssens, M., Schakenraad, W. & Thurlings, N. (2010) Elder Abuse in Europe Background and Position Paper. EuROPEAN project. Downloaded from: http://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/Files/Elder%20Abuse%20in%20Europe.pdf

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B. & Lozano R. (eds). (2002).World report on violence and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization (WHO). Downloaded from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/9241545615_eng.pdf

Websites:

www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl.

www.kampaniaprzemoc.pl
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2374

Refbacks

  • There are currently no refbacks.