EVALUATION OF CONTROL METHODS FOR SOSNOWSKY'S HOGWEED HERACLEUM SOSNOWSKYI IN REZEKNE MUNICIPALITY: THE RESULTS OF A SURVEY OF EXPERTS

Authors

  • Anda Zvaigzne Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Inta Kotane Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Anna Mezaka Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2016vol1.8.1851

Keywords:

Sosnowsky's hogweed, land owners and managers, the most effective methods, expert opinion, Rezekne municipality

Abstract

An increasing number of scientists as well as the public discuss the spread of invasive alien species that replace local species. One of such species is Sosnowsky’s hogweed that creates problems to land owners and managers as well as local residents in Rezekne municipality.

The aim of the paper is to assess expert opinions on the application of control methods for Sosnowsky’s hogweed in Rezekne municipality. To achieve the aim, the following specific research tasks were set: 1) to describe the situation with the spread of Sosnowsky’s hogweed in Rezekne municipality; 2) to identify the most effective methods of control for Sosnowsky's hogweed and their application in Rezekne municipality by employing the expert method.

Research methods used: monographic, descriptive, analysis, synthesis, data grouping and a sociological method – an expert survey/interview. Kendall’s W was employed to analyse the extent of agreement among the experts.

The research results showed that in general the experts were quite unanimous (W=0.59) and regarded the combined method, chemical control (application of herbicides) and soil tillage as the most effective methods to control Sosnowsky's hogweed. Also, the experts supposed that land owners and managers in Rezekne municipality did not choose the most effective and efficient control methods for Sosnowsky's hogweed.

The paper has been elaborated with the financial support of Rezekne Academy of Technologies provided through a research grant.
Supporting Agencies
The paper has been elaborated with the financial support of Rezekne Academy of Technologies provided through a research grant.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BĒRZIŅŠ, A., LAPIŅŠ, D., LEJIŅŠ, A., KUKLE, I., GAVRILOVA, Ģ., PRIEKULE, I., VANAGA, I., TREIKALE, O., LIGUTS, V., OĻUKALNS, A., RIEKSTIŅŠ, A., KARPENSKIS, G. 2007. Latvānis, tā izplatības ierobežošana. Informatīvs materiāls. LR Vides ministrija, LR Zemkopības ministrija, LLU, Valsts SIA „Augus aizsardzības pētniecības centrs”, Valsts SIA „Vides projekti”, LVAF. 55 lpp.

Bioloģiskās daudzveidības konvencija (1996) Retrieved May 15, 2016, from http://likumi.lv/doc.php?id=207856

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (2003) Retrieved May 10, 2016, from http://www.varam.gov.lv/lat/publ/politikas_planosanas_ dokumenti/?doc=5388

LAIVIŅŠ, M., GAVRILOVA, Ģ. 2003. Neofītās Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowskyi sabiedrības Latvijā. Latvijas veģetācija: 7: 45-65.

KENDALL, M., G. (1955) Rank Correlation Methods. New York, Hafner Publishing Co.

OLSZAŃKA, A., SOLARZ, W., NAJBEREK, K. (2016) To killornot to kill – Practitioners’ opinions on invasive alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions. – Environmental Science & Policy 58 107-116.

PRIEDE, A. (2008) Invazīvo svešzemju augu sugu izplatība Latvijā. – Latvijas veģetācija 17, Rīga, 148 lpp.

Rēzeknes novada pašvaldības sniegtā informācija, 2016.

TRIPĀNE, E. (2013) Sosnovska latvāņa izplatība un tā ietekmējošie faktori Rāznas nacionālā parka teritorijā. 17. starptautiskajā studentu zinātniski - praktiskajā konferences CILVĒKS. VIDE. TEHNOLOĢIJAS. rakstu krājums, 253- 260 lpp.

VILCĀNE, V. (2013) Latvānis privātā zemē. Kas jāzina zemes īpašniekiem un valdītājiem Retrieved May 14, 2016, from http://m.lvportals.lv/ visi/skaidrojumi/257315-latvanis-privata-zeme-kas-jazina-zemes-ipasniekiem-un-valditajiem/

Downloads

Published

2016-10-24