OPPORTUNITIES FOR THE REGIONAL UNIVERSITY IN DECREASING EMIGRATION

Authors

  • Irēna Silineviča Rezekne Higher Education Institution, Rezekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2015vol1.7.1188

Keywords:

Emigration, regional development, regional university

Abstract

The trend in the decreasing number of inhabitants is a very significant regional problem in Latvia. During recent years many people of Latvia have emigrated as economic refugees to Ireland, the United Kingdom, Germany and other countries. More than 30% of them are well-educated young people who gained higher education in Latvia. Most of them are employed as unskilled labourers there. The potential causes of emigration of well-educated young people are analysed in this research study. The aim of the research study is to reveal potential emigration problems of the young generation and to research some opportunities for the regional university in decreasing youth emigration. Potential emigration problems are identified by using findings of a survey of students, organized at Rezekne University of Applied Sciences. The suggestions about opportunities for the regional university in decreasing youth emigration were developed by taking into account the results of the survey and cooperation possibilities between the regional university and municipalities and by changing the approach to the study process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Irēna Silineviča, Rezekne Higher Education Institution, Rezekne
    Dr.sc.ing., professor at the Faculty of Economics and Management

References

Kaktiņš, A. (2006). Socioloģiskā pētījuma par imigrāciju prezentācija, tiešsaiste: http://providus.lv/article/sociologiska-petijuma-par-migraciju-prezentacija, skat. 15.10.2014.

Apsīte-Beriņa, E. (2013). Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju. Promocijas darba kopsavil kums Doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijas nozarē, LU, Rīga, 2013

Barro, R.J. (1997). Education and Economic growth. Pieeja: http://www.oecd.org/innovation/research. skat. 12.03.2014.

Dzenovska, D. (2012). Pētījums: Aizbraukšana un tukšums Latvijas laukos, tiešsaiste: www.academia.edu, sk.22.11.2014.

Dzenovska, D. (2012) 'The Great Departure: Rethinking National(ist) Common Sense', Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI:

Dzenovska, D. (2012) 'Migrācija un valstiskais redzējums: No nacionālas biopolitikas uz dzīvojamu dzīvi' [Migration and the statist vision: From national biopolitics to a livable life], In Raubiško Ieva and Agnese Cimdiņa (Eds), Labbūtība -dzīve - attīstība Latvijas laukos [Well-being, life and development in the Latvian countryside]. Rīga: Zinātne.

Hazans, M. (2011). The changing face of Latvian emigration, 2000-2010., “Latvia. Human Development Report 2010/2011: National Identity, Mobility and Capability”. Riga: Univ. of Latvia Press: 70-91

Hazans, M. (2012). Selectivity of migrants from Baltic countries before and after enlargement and responses to the crisis.. Intra-EU Migration in Troubled Times: Skills Mismatch, Return Migration and Policy Responses. Farnham, UK: Ashgate .

Krišjāne, Z. (2011) Emigrācija – Latvijas jaunā iezīme, tiešsaiste: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/kul/mag/mui/lv7543515.htm, skat. 18.02.2015.

Mežs, I. (2006). Latvijas imigrācijas politika:problēmas un perspektīvas. Pētījums. Latvijas ārpolitikas institūts. Konrāda Adenauera fonds, www.providus.lv, sk. 20.11.2014.

Downloads

Published

2015-10-21