Veidenbergs, Ivars, Edgars Vīgants, Jevgeņijs Seļivanovs, and Ģirts Vīgants. “DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS”. Via Latgalica, no. 9 (May 5, 2017): 72. Accessed May 30, 2024. https://journals.rta.lv/index.php/LATG/article/view/2693.