Soms, Henrihs. “1917. GADA LATGALES LATVIEŠU KONGRESS: DALĪBNIEKI UN ACULIECINIEKU ATMIŅAS”. Via Latgalica, no. 9, May 2017, p. 41, https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2700.