Veidenbergs, Ivars, et al. “DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS”. Via Latgalica, no. 9, May 2017, p. 72, https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2693.