[1]
I. Veidenbergs, E. Vīgants, J. Seļivanovs, and Ģirts Vīgants, “DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS”, LATG, no. 9, p. 72, May 2017, doi: 10.17770/latg2017.9.2693.