Dundure, V. (2017) “LATGALIEŠU RAKSTU VALODA UN NOVADMĀCĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”, Via Latgalica, (9), p. 97. doi:10.17770/latg2017.9.2710.