Soms, H. (2017) “1917. GADA LATGALES LATVIEŠU KONGRESS: DALĪBNIEKI UN ACULIECINIEKU ATMIŅAS”, Via Latgalica, (9), p. 41. doi:10.17770/latg2017.9.2700.