Veidenbergs, I. (2017) “DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS”, Via Latgalica, (9), p. 72. doi:10.17770/latg2017.9.2693.