Veidenbergs, Ivars, Edgars Vīgants, Jevgeņijs Seļivanovs, and Ģirts Vīgants. 2017. “DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS”. Via Latgalica, no. 9 (May): 72. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2693.