Dundure, V. (2017). LATGALIEŠU RAKSTU VALODA UN NOVADMĀCĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI. Via Latgalica, 9, 97. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2710