Soms, H. (2017). 1917. GADA LATGALES LATVIEŠU KONGRESS: DALĪBNIEKI UN ACULIECINIEKU ATMIŅAS. Via Latgalica, 9, 41. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2700