Levits, E. (2017). LATGALES PIRMĀ KONGRESA VALSTSTIESISKĀ NOZĪME. Via Latgalica, 9, 38. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2698