Žogla, L. (2017). ENERGOPĀRVALDĪBAS DAUDZVEIDĪBAS ANALĪZE. IESPĒJAS LATGALES REĢIONĀ. Via Latgalica, 9, 73. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2694