Veidenbergs, I., Vīgants, E., Seļivanovs, J., & Vīgants, Ģirts. (2017). DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS. Via Latgalica, 9, 72. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2693