Gusāns, I. (2013). DEVELOPMENT OF MUSIC FESTIVALS IN LATGALE. Via Latgalica, 5, 105-114. https://doi.org/10.17770/latg2013.5.1638